alt
Andenes fyrstasjon.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

I forbindelse med automatisk konvertering av fyrposisjoner til Google-kartet har det dessverre oppstått en del feilplasseringer. Av kartet fremgår det for eksempel at Andenes fyr (Nordland, bildet) nå ligger midt i tettbebyggelsen på Andenes. Nyholmen fyr i Bodø er flyttet fra Nyholmen og ut i innseilinga vest for havna. Det stemmer selvsagt ikke. Posisjonene for de innlagte fyrene vil bli kontrollert og korrigert. Deretter fortsetter vi med innlegging av de fyrene som ennå ikke er kartfestet.