alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Med en liten omskriving kan det hevdes at alle veger fører til fyr – landevegen, luftvegen og sjøvegen. Friluftsmannen og fotografen Lars Verket har valgt sjøvegen, med kajakk, mellom fyrene på Sørlandskysten. Søndre Katland (Farsund kommune, foto v Lars Verket) er et av hans absolutte favorittfyr.

Fyrløypa ”Fyr på Agder” var et av Norsk Fyrhistorisk Forenings to løypeprosjekt i Kulturminneåret 2009 (se mer info på Internett). En gratis løypefolder ble i den forbindelse lagt ut på fyr og brygger langs løypa.

Les mer om Lars Verkets opplevelser her, og ta med hans råd om sjøstrekninger og overnatting, turstier og geocaching undervegs, på vegen mot fyrene.