vandrng 2
På vandring mot fyret med forventning om å få se linsa i drift (Foto: Karianne Klovning)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyr i natta

Utsirasveipen splintret natta under Fyrdagene (Foto: Karianne Klovning)

På Utsira er fyret et viktig fokuspunkt for øyboerne og for de som gjester øya. 17. -19. august var det ekstra stas, for da ble linsa i fyret startet, og utsirasveipen fikk på ny splitte nattemørket med sin 1000 watts lyspære.

Tekst: Heidi Eikremsvik

Men sveipen fra Utsira fyr var unntaksvis pga. Fyrdagene. De siste 14 årene er det et 17 watts ledlys i en boks på taket av lyktehuset som har vært fyrlyset. «Fjøslykta» kaller sirabuen den. Bedre navigasjonsutstyr på skipene har ført til at kravene til rekkevidde av fyrlyset er langt kortere enn før. Utsira fyr er Norges høyestliggende fyr med sine 78 m over havet.

Det var stor motstand, ja øyboerne opplevde en sorgprosess, da Kystverket i 2004 valgte å stanse den 1. ordens linsa på Utsira fyr. Sveipen var en sentral del av folks hverdag i øykommunen, som ligger alene ute i havet en 70 minutts reise med båt vest av Haugesund. Sveipen fra den 1. ordens fresnellinsa er også kommunevåpenet i den vesle kommunen med 200 innbyggere.

Fra 2018 overtok Utsira Overnatting og Utsira Servicesenter driften av fyrstasjonen, og tilbyr overnatting, omvisninger på stasjonen, kafè og kulturarrangementer.

– Vi skulle så gjerne hatt sveipen tilbake, sier Tove Grimsby i Utsira Overnatting. Det hadde vært en flott gave til fyret og øya. Fyret fyller nemlig 175 år i 2019. Også Torstein Hansen i Utsira Servicesenter bifaller dette, og han har inntrykk av det er stor vilje hos Utsira kommune for å ta kostnader om det kan bli aktuelt å gjenoppta permanent drift av fyrlinsa.

Fyrdagene begynte fredag kveld med vandring langs fyrstien og tenning av fyrlinsa, så fyrpub. Lørdag var spekket med foredrag om fyrfolk og om naustbok, kurs i drageflyging og utendørskonsert ved fyret om kvelden. Fyrkafèen i assistenboligen var åpen både lørdag og søndag, og for fuglekikkerne var det åpen dag i ringmerkeskogen.

 

Heidi Eikremsvik er styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening. Foreningen arbeider for å få sveipen tilbake på Utsira.

HER kan du lese mer om Utsira Fyrstasjon