I Riksarkivets rullearkiv fire etasjer under bakken finnes mye spennende fyrstoff. Foto: Statsarkivet.

I magasiner fire etasjer under bakken tar Riksarkivet godt vare på Fyrdirektoratets arkiv fra 1841-1974. Vi fikk nylig ta en titt i hyllene der!

Riksarkivets publikumstjeneste legger godt til rette for at samlingene deres kan tas i bruk, og NFHF fikk tilbud om en grundig innføring i hvordan Fyrdirektoratets arkiv er bygd opp. Arkivet til hver enkelt fyrstasjon kan man som regel finne i Statsarkivets ulike avdelinger, men Riksarkivet har altså Fyrdirektoratets sentralarkiv. På oppimot 200 hyllemeter finnes håndskrevne kopibøker og journaler, saksarkiv og en rekke logger, slik som de omreisende fyrinspektørenes inspeksjonsprotokoller. Det meste av kart og tegninger har blitt digitalisert, og de historiske fotografiene er lett tilgjengelig via digitalarkivet.no. Øvrig stoff finnes ofte kun på papir.

Blant Fyrdirektoratets arbeidsdokumenter er det interessante skisser og sirlige tegninger. Her fra Grønningen fyrstasjon i 1911. Foto: E. Carrera, 2021.

Tapte dokumenter og detektivarbeid

Saksarkivet fra før 1910 gikk tapt i brann, men tunge, innbundne registre finnes fortsatt. Det gjør det mulig å spore opp dokumenter som kanskje er bevart i andre arkiver. Dreier det seg f.eks. om korrespondanse, kan det jo være at brev lar seg finne i arkivet til en ekstern avsender eller mottager. Når det gjelder saksarkiv fra 1910 og utover, ligger det et enkelt emneordregister på nett. Det kan vise hvilke av Fyrdirektoratets arkivmapper som har innhold knyttet til et bestemt tema eller fyr.

Mange samler stoff

NFHFs sekretariat får mange spørsmål fra inn- og utland, som regel om en bestemt fyrstasjon eller folkene som arbeidet og bodde der. Det er ikke alltid vi kan svare, men ofte kan vi vise videre til rett fagperson eller gode kilder. Og nå kan vi veilede bedre enn før om Fyrdirektoratets historiske arkiv. Riksarkivet er åpent for alle interesserte, og mye av stoffet fra Fyrdirektoratet kan bestilles opp fra magasin til bruk på lesesal.

Grethe Modig Berntsen (til venstre) og Elisabeth Carrera på omvisning hos Riksarkivet. De utgjør NFHFs sekretariat og svarer på mange henvendelser om historisk fyrstoff. Foto: E. Carrera, 2021.

Vil du vite mer?
Se Riksarkivets beskrivelse av arkivet eller les om enkle digitale kilder til fyrhistorisk stoff.