Barøya fyrstasjon. Foto: Gunnar Lie Eide.

9. april 1940 og de følgende dagene hadde betjeningen på Barøya, Tranøy og flere av de andre fyrstasjonene i Vestfjorden, sannsynligvis orkesterplass til tyskernes angrep på Narvik  og flere dramatiske sjøslag.

Senere under krigen ble nok også livet på fyrene sterkt preget av den tyske okkupasjonen. Norsk Fyrhistorisk forening (NFHF) ønsker  å belyse denne delen av fyr- og krigshistorien i et seminar på nettopp Barøya fyrstasjon, og i Lødingen 9. – 11. september.

Seminaret er ett i en serie av lokalhistoriske som NFHF arrangerer i samarbeid med Kystverkmusea og lokale krefter for å øke interessen for livet og virksomheten på fyrstasjonene. I tillegg til foredrag om krigshistorie og studietur til Barøya fyrstasjon vil seminaret også inneholde foredrag om fyrenes plass i norsk kunst og foredrag om utviklingen av fyrstasjoner i området  rundt Vestfjorden. 

-Vi tror et slikt seminar vil øke vår forståelse for fyrhistorien og få flere til å engasjere seg i arbeidet med å  ta vare på fyrene både lokalt og sentralt, sier direktør i Kystverkmusa Espen Frøysland

Arrangementet er åpent for alle fyrinteresserte

Kontaktpersoner: Grethe Modig Berntsen grethe.berntsen@fyr.no , Espen Frøysland espen@lindesnesfyr.no og Gunnar Eide post@gunnareide.net