Barøya fyrstasjon. Foto: Gunnar Lie Eide.

VELKOMMEN TIL SPENNENDE SEMINAR I LØDINGEN, INKLUDERT
BESØK PÅ BARØYA FYR, HELGEN 9-11. SEPTEMBER

I samarbeid med Kystverkmusea og Gunnars Fiskelykke ønsker vi velkommen til
innholdsrik helg. Temaet for seminaret er «Fyrene i krig og kunst».

9. april 1940 og de følgende dagene hadde betjeningen på Barøya, Tranøy og flere av de andre fyrstasjonene i Vestfjorden, sannsynligvis orkesterplass til tyskernes angrep på Narvik og flere dramatiske sjøslag.

Senere under krigen ble nok også livet på fyrene sterkt preget av den tyske okkupasjonen. Vi ønsker å belyse denne delen av fyr- og krigshistorien i et seminar på nettopp Barøya fyrstasjon, og i Lødingen 9. – 11. september.

Seminaret er ett i en serie av lokalhistoriske som Norsk Fyrforening arrangerer i samarbeid med Kystverkmusea og lokale krefter for å øke interessen for livet og virksomheten på fyrstasjonene. I tillegg til foredrag om krigshistorie og studietur til Barøya fyrstasjon vil seminaret også inneholde foredrag om fyrenes plass i norsk kunst og foredrag om utviklingen av fyrstasjoner i området rundt Vestfjorden. 

Vi tror et slikt seminar vil øke vår forståelse for fyrhistorien og få flere til å engasjere seg i arbeidet med å ta vare på fyrene både lokalt og sentralt, sier direktør i Kystverkmusa Espen Frøysland.

Arrangementet er åpent for alle fyrinteresserte, påmelding innen 1. september til info@fyr.no  Fullstendig program og påmeldingsskjema finner du her:

Progam Lødingen 9-11. september 2022

Påmeldingsskjema Lødingen 9-11. september 2022

Kontaktpersoner: Grethe Modig Berntsen grethe.berntsen@fyr.no , Espen Frøysland espen@lindesnesfyr.no og Gunnar Eide post@gunnareide.net