oddbjorg remoy m fl mm
Oddbjørg Remøy (i midten) har sjølv opplevd å måtte krype på alle fire for ikkje å bli blåst av fjellet ved Runde fyr. Her saman med Toralf Moltubakk (t.v) og Norvald Brekke i hyttestyret. (Foto: Toriil Myren/Smp)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lokalkjende turfolk meiner Turistforeninga tek for lett på informasjonen om farene rundt Runde fyr i uvêr. Dette kjem fram i ein artikkel i Sunnmørsposten 25. november, der blant andre Oddbjørg Remøy reagerer på at DNT oppfordrar folk til å dra til fyret i dårleg vêr.

Heidi Eikremsvik

Remøy er dugnadsansvarleg for Runde fyr, som dei siste ti åra har vore turisthytte i regi av Ålesund-Sunnmøre Turistforening. Også siste fyrmeisteren på Runde fyr, Arne Velsvik, er i Sunnmørsposten skeptisk til å lokke folk ut på fyret i dårleg vêr. Torill Myrens artikkel kan du lese her og der.

Linda Flem, dagleg leiar i Ålesund-Sunnmøre Turistforening, seier til fyr. no at ho ikkje vil gå så langt og be folk om ikkje å gå over fjellet til fyret i kuling eller storm.

– Folk må bruke sunn fornuft, anten dei er i fjellet eller ute ved kysten. Her gjeld same regelen om å snu dersom det er naudsynt. Flem synest ein ikkje skal detaljstyre turgåarane, men oppmode dei til å bruke hovudet.

Dei som kontaktar ÅST før dei reiser til fyret, får informasjon om vêrforholda i området. Ho legg til at i artikkelen som har vekt reaksjonar om stormhytter på ut.no, er no setninga om vêret rundt fyret blitt utheva.

Linda Flem m

Linda Flem reknar med at folk brukar hovudet, også når dei prøver å kome seg til Runde fyr i dårleg vêr.

– No som DNT har trekt ut mot Norskekysten og teke i bruk stadig fleire fyr som turisthytter – er tida inne for å innføre  fleire fjellvitreglar som går på dei spesielle vêrforholda langs kysten?

– Det er jo ein interessant tanke, men eg kjenner ikkje til om dette har vore tema i DNT. Eg vil gjerne legge til at Den norske turistforening har stort fokus på tryggleik i sitt arbeid, seier Flem.

Fyr.no har prøvd å få tak i generalsekretær i DNT, Nils Øveraas og ass. generalsekretær Anne Mari Aamelfot, men ingen var tilgjengelege for kommentarar i dag.

Også i 2011 har uvêrsdagar på Runde fyr vore tema i Sunnmørsposten. Her kan du lese artikkelen frå 2011.

 

 

 

 

Villsjo Orjan Baugsto

Fyrmeister Arne Velsvik ber folk vere særskilt merksame på bårene som brått kan slå inn frå havet. (Foto: Ørjan Baugstø)