Kvaknes-lykta utenfor Kilsund ble tent i 1888, samme år som Ytre Møkkalasset fyrstasjon ble satt i drift. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik.

Kystverket oppgraderer seilingsleden fra Kristiansand til Risør og legger ned en rekke gamle fyrlykter. Møkkalassets Venner vil at tre lykter i nærområdet til Ytre Møkkalasset fyr skal bevares. Nå har de tatt over vedlikeholdsansvaret for Kvaknes-lykta.

Tekst og foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik

De tre lyktene er Kilsund (kjent som Kvaknes-lykta lokalt), Tverdalsøy og Oksefjord. Nå som Ytre Møkkalasset fyr utenfor Tvedestrand skal reaktiveres, og det etableres nye lysmerker, betyr det at Kvaknes-lykta blir slukket. Planen var at den skulle rives, men Møkkalassets Venner sa seg villig til å overta ansvaret for vedlikehold, slik at den blir stående som et kystkulturminne. Nabolykta i øst, Tverdalsøy, skal fortsatt være operativ, mens Oksefjord lykt blir fjernet. Møkkalassets Venner håper sistnevnte kan få et nytt liv inne på Holmen i Kilsund, der det bygges leiligheter.

Fyrlykta på Kvaknes ble etablert i 1888, samme år som lyset ble tent i Ytre Møkkalasset fyr. Opprinnelig var lyktehuset i tre og okergult, men det ble malt hvitt på 1890-tallet. I 1961 ble trelykta revet og erstattet av en plastlykt på samme sted. På lykta var det en snøskjerm, som ble fjernet på 1980-tallet, og Møkkalassets Venner har planer om å få satt den opp igjen. Foreningen vil oppgradere broen ut til lykta, slik at det blir trygt for folk å gå ut dit.

Kilsund lykt, som er det offisielle navnet på Kvaknes-lykta, skal slukkes. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik.

Det er et paradoks at lyset i Møkkalasset fyr ble slukket som følge av oppgradering av Kvaknes-lykta, og nå er det fyrlykta som slukkes fordi lyset på nytt skal tennes i Ytre Møkkalasset fyr.