Norsk Fyrforenings styreleder Henriette M Skjæveland og styremedlem Andrè Schau ble tatt i mot i audiens hos Kronprinsen. Foto: Det kongelige hoff

Norsk Fyrforenings styreleder Henriette Marie Skjæveland og styremedlem André Schau var i dag i audiens hos Kronprins Haakon på Det kongelige slott i Oslo.   

Under audiensen fikk Kronprinsen en orientering om foreningens virksomhet for å ta vare på norske fyrstasjoner og arbeidet foreningen driver for ny bruk av norske fyr. 

Kronprins Haakon takket i 2009 ja til å være æresmedlem av foreningen – etter å ha besøkt Haugjegla fyr på Vestlandet. Under besøket i 2009 viste Kronprinsen interesse for det verdifulle arbeidet som frivillige krefter legger ned for vern og ny bruk av fyrstasjonene.

Foreningen markerer i år sitt 25 års jubileum og den forbindelse har foreningen skiftet navn fra Norsk Fyrhistorisk Forening til Norsk Fyrforening (NFF) – noe Kronprinsen ble orientert om under audiensen.  

– Det er en ære at Kronprinsen mottok oss i audiens. Kronprinsen var interessert i å høre om det arbeidet foreningen legger ned, og vi fikk fortalt om den store frivillige innsatsen som daglig legges ned over hele landet for å ta vare på og ikke minst legge til rette for ny bruk av fyrene, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland. 

Foto: Det kongelige hoff

Ved avslutningen av audiensen overrakte styreleder Skjæveland Kronprinsen en åpen invitasjon til å besøke et av våre fyr. Kronprinsen fikk også overrakt bøkene  «Fyrene i Oslofjorden» og «En bolig på et lite skjær».