Direktør Espen Frøysland i Kystverkmusea mener boka «Fyrglede» fyller et tomrom innen fyrlitteraturen.

– Den gir en bredde i fyrlitteraturen. Det er blitt en trend blant voksne i det siste med fargeleggingsbøker, så tegningen av Lindesnes fyr og historikken i bøkene tror jeg kan fatte interesse hos alle aldersgruppe. Som fyrmuseum er det mange elementer man kan ha i formidlingen. Noen av bøkene våre er fagbøker med litt tyngre stoff om fyrvesenet, men vi har også bøker med en lettere tilnærming. Det er bredden i den skriftlige formidlingen som er viktig for å nå fleste mulig, sier Espen Frøysland til Lindesnes Avis.

Styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening er glad for den mottagelsen «Fyrglede» har fått fra lederen av Kystverkmusea og Lindesnes fyrforening Espen Frøysland. – Det betyr mye for oss at vi får en slik anerkjennelse for boka til Henriette Marie Skjæveland og Linn Marita Andreassen. Gjennom fargeleggingsboka ønsker vi å formidle fyrhistorien og fyrgleden på en ny måte. Det at boka er blitt godt mottatt viser at vi har gjort noe riktig. Boka er i salg over hele landet og det er hyggelig at bestillingene daglig kommer inn til Norsk Fyrforenings sekretariat, sier Sven Gj. Gjeruldsen.

Nødvendig med vedlikehold

– Fyrstasjoner er tryggest så lenge folk er opptatt av historien. Det sies at folk trenger hus, og hus trenger folk. Dette stemmer godt, for skal en bevare historien må folk bry seg om historien. Det er store vedlikeholdsbehov på et fyrtårn, så det er helt nødvendig at det er et allment engasjement rundt fyrstasjonene, sier Frøysland til Lindesnes Avis.