Hagebruk og hagevekster på 101 norske fyr, ny bok av botaniker Per Arvid Åsen!

Boka ble lansert i Kristiansand under Botanisk hages 50-årsjubileum 25. august 2019. Undertegnede fikk gleden av å være med på lanseringen og er stolt over og takknemlig for å ha forfatteren med på arbeidet med «mine» fyr!

Selvberging

De 208 eller 210 (litt avhengig av tellemåten) fyrstasjonene langs norskekysten har alle sin unike historie, bygningsmasse og natur rundt seg. Noen ligger trygt på fastlandet med gode muligheter for forsyninger og adkomst, mens andre fyrstasjoner måtte hamstre og sikre seg over lengre tid. Felles for mange av dem var allikevel å kunne klare seg med fangst og selvdyrket mat. Det er store kontraster, fra Søndre Katland Fyr i Farsund, hvor man må ta inn jorda i fyret for at ikke sjøen skal ta den med ut, til fyr som har store jordflekker og helt andre muligheter.

Kartlegging av tradisjoner

Det er mange av fyrenes venneforeninger og etterkommere av fyrvoktere som prøver å samle historie om fyrene. Vi er kanskje opptatt av å ta vare på og redde fyrene, mens kjøkkenhagene blir mer og mer visket bort. Det var på høy tid å få kartlagt det som er igjen. Det har Per Arvid Åsen sammen med sin kone Elisabeth og flere andre fått til i en praktfull bok. I 15 år har dette fulgt botanikeren fra Kristiansand. Du kan lese om 101 av disse fyrstasjonene i boka. Av de resterende fyrene har de gått ut ifra at 65 var uaktuelle i forhold til hagebruk.

Boka er velskrevet og faglig godt gjennomført! Fyrfolk kan være takknemlig for at jobben med kartleggingen har blitt gjort, før det blir for seint og alle restene etter dagliglivet på fyrene er borte. Kanskje boka kan gi inspirasjon til at flere tilbakefører hagetradisjonene på sitt fyr?

Henriette M. Skjæveland
Nestleder i Norsk Fyrhistorisk Forening

Lansering av boken Hagebruk og hagevekster på 101 norske fyr.
Elisabeth Goksøyr Åsen, Per Arvid Åsen (forfatteren) og Henriette M. Skjæveland (NFHF). Foto: Tom-Johnny Karoliussen