Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverkmusea, Kystverket og Norsk Fyrhistorisk forening ønsker velkommen til Fyrhistorisk seminar på Utsira 12. – 14. april, med påfølgende landsmøte.

I år har vi valgt «formidling» som hovedtema, fordi dette er en av hjørnesteinene i kulturminnevernet. God og interessant formidling er viktig når det gjelder å lokke besøkende til fyrene, og kanskje enda viktigere når det gjelder å få dem på flere besøk. Med dette seminaret ønsker vi å vise ulike eksempler på formidling og fremfor alt inspirere hverandre.

Program:

Fredag:

16:15 Avgang – Haugesund Garpeskjærkaien
17:30 Ankomst Utsira/registrering, innlosjering de enkelte bosteder
18:00 Åpning Fyrhistorisk seminar og velkomsttale ved ordfører og arrangører.
18:30 Presentasjojn av kystreise.no v. Kystverkmusea
20:00 Blikjentfest med lapskaus, underholdning
Ca. 21:00 Filmvisning for interesserte ved André Schau i Turistforeningens hytte

Lørdag:

08:00 Frokost de enkelte bosteder
09:00 Fyrhistorisk seminar forts. i Skolen
09:00 Forvaltning og Formidling: Hilde Andresen, Kystverket
09:30 Friluftsfyret Kvassheim og formidlingen der: Ingun Haukedal, Jæren friluftsråd
10:15 Kaffe
10:30 Kunstfyret Bente Godheim Eikaas (Oslofjordens friluftsråd)
11.00 Bovbjerg fyr – Majken Ørnbøll og Karl Erik Pedersen
11:30 Formidlingsprosjekt på Frøya, Eli Ellingsve
11:45 ”MS Gamle Oksøy” Fremtidig status og bruk. Jo van der Eynden informerer og viser filmen fra toktet med fartøyet i 2009.
12:30 Diskusjon
13:00 Lunsj, baguetter i Skolen
14:00 Synfaring på Utsira med lokal guide
17:00 Fyrhistorisk seminar forts. i Skolen
17:00 Vitensenter på Tungenes v. Eirik Gurandsrud
17:30 Formidling på Lindesnes fyr v. Simen L. Pihl

Landsmøte

18:00 Landsmøte i NFHF i Skolen
20:00 Landsmøtefest Dalanaustet, fiskesuppe og reker

Søndag:

08:00 Frokost de enkelte bosteder
09:00 Landsmøtet fortsetter i Skolen
10:30 Kaffe
12:00 Avslutning/oppsummering av seminar og landsmøte
13:00 Lunsj: Komler i Dalanaustet
15:30 Avreise Utsira
16:45 Ankomst Haugesund

Landsmøtet avsluttes på søndag i tide til å rekke båten 15:30. Ny ruteplan foreligger nå endelig på http://rutebaatenutsira.no/ruteplan

Frist for påmelding er fredag 5. april!

Formidling kan være så mangt, fra skilt til teaterforestillinger, fra utstillinger til internsettsatsninger. Fakta, fiksjon og kunst, formidlingen på og om norske fyrstasjoner og fyrhistorien er bred og variert. . Fyrstasjoner, kystlagslokaler mm spiller også ofte rollen som utstillingsarenaer, mange har historiske utstillinger om den egne stasjonen og farvannet omkring. På flere stasjoner er det vanlig med kunstutstillinger i sommerhalvåret. Mange fyr ligger og på interessante naturplasser, noe som åpner for en annen type formidling enn den historiske.  Teknologisk skjer det mye på formidlingsfeltet, blant annet innenfor bruk av internett og mobiltelefoner. Seminaret vil omhandle noen slike løsninger. Vi vil også få høre hvordan vitenpedagogikk kan brukes i formidling for å forstå fyr og navigasjon.

Ta gjerne med egne eksempel på hvordan formidlingen foregår på «ditt» fyr og ikke nøl med å dele dem med seminaret.

2014 og Grunnlovsjubileet kommer vi heller ikke utenom på dette seminaret. Vi har lagt inn et foredrag om fyrenes betydning i den norske nasjonsbyggingen. Det vil også bli informert om prosjekt jubileumsprosjekt.

Priser og påmelding

Seminarpris er 1500,- da er mat og opphold inkludert. Ønsker man bare å være med på halve seminaret, koster det 800,- enten det er fra fredag til lørdag eller lørdag til søndag.Seminaravgiften vil bli fakturert i etterkant, det er derfor viktig at post- og e-postadresse stemmer. Forpleiningen på Utsira blir forholdsvis enkel og man må regne med å dele rom med andre. Gi beskjed dersom du har spesielle ønsker eller behov. Ta med sengetøy!

Reise til og fra Utsira besørges av den enkelte deltaker. Transport til og fra Utsira skjer med båt. Man kan komme seg til Haugesund med fly, båt eller buss. For flyruter henviser vi til SAS og Norwegians hjemmesider.

Båt til Utsira:

Båten går fra Garpaskjærskaien helt nord på Risøy  i Haugesund.

Fredag: 08.00, 11.00, 16.15 og 19.15

Lørdag: 10.30, 15.00 og 18.00

Søndag: 10.30, 17.00 og 20.00

Båt fra Utsira:

Fredag: kl. 14.45 og 17.45

Lørdag: 09.00, 13.30 og 16.30

Søndag: 9.00, 15.30 og 18.30

http://www.utsira.kommune.no/besok-utsira/turistinformasjon-om-utsira

Spørsmål om seminaret besvares av Lindesnes fyrmuseum ved Simen Lunøe Pihl simen@lindesnesfyr.no» eller tlf 922 19 904. Påmelding skjer til Norsk Fyrhistorisk forening. Send mail med påmeldingsskjema til: info@fyr.no. Vil du skrive brev er postadressen er: Øvre Slottsgate 2B, Oslo 0157. Tlf 926 10 788; kl. 12:00-15:00