Saltholmen fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Kystverket er i full gang med å oppgradere navigasjonsinstallasjonene langs Sørlandskysten. En rekke av de kjære gamle fyrlyktene står i fare for å bli kastet, dersom ingen tar på seg ansvaret med å ta vare på dem.

Dersom de nedlagte navigasjonsinstallasjonene skal tas vare på, så må det skje i regi av kommunen eller private. Det opplyser Kystverket i et brev til Lillesand kommune, hvor man ber kommunen avklare endret bruk av nedlagte navigasjonsinstallasjoner. Jeg håper kommunen vil ta på seg ansvaret for å ta vare på disse kystkulturminnene, slik at de bevares. Fyrstasjonene og fyrlyktene er viktige kystkulturminner som må tas vare på for ettertiden, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Ifølge Lillesands-Posten opplyser Kystverket at de gjennom Nasjonal verneplan for maritim infrastruktur, og senere fredningsprosesser, har sikret et utvalg navigasjonsobjekter på nasjonalt nivå, og at de aktuelle navigasjonsinnretningene i Lillesand ikke er blant disse vernede objektene, og Kystverket har derfor ingen behov for eller mulighet for å videreføre de aktuelle utfasede navigasjonsinnretningene i egen regi.

Skjæveland er kritisk til at Kystverket skyver ansvaret for å ta vare på de gamle navigasjonsinstallasjonene over på de frivillige. Det er mange venneforeninger og drivergrupper som sliter med å få inn penger til drift av sine fyr. Hvis de i tillegg skal ta på seg ansvaret for de gamle fyrlyktene, så frykter jeg at noen vil «knekke ryggen», legger hun til. Det pekes imidlertid på at det gjennom en prosess har vært sterke lokale interesser for at disse skal kunne videreføres som lokale kulturminneobjekter.

Saltholmens venner nevnes som mulig ny forvalter av den frittstående aluminiums-lykta på Saltholmen og Blindleia Kystlag for navigasjonsobjektet i Humlesund, mens Lillesand kommune er mest nærliggende til å ta vare på Natvigtangen siden dette ligger i et statlig sikret friluftslivsområde, ifølge Lillesands-Posten.

Saltholmen fyrlykt

Saltholmen fyrstasjon er ifølge Henriette Marie Skjæveland helt spesiell. Her har vi den gamle fyrstasjonen. Utenfor lyktehuset står fyrlykta som overtok da fyret ble slukket og nedlagt i 1952. Utenfor fyrlykta har Kystverket montert de nye lanternene som overtar for mange av fyrlyktene langs kysten. Dette viser den historiske utviklingen av fyr- og merkesystemet i Norge, sier styrelederen.

Henriette Marie Skjæveland er også kritisk til at Kystverket ved en bruksoverlatelse til lokale interesser forbeholder seg retten til å være eier av navigasjonsinnretningene. De frivillige må sørge for drift og vedlikehold, mens Kystverket beholder alle rettigheter vedrørende navigasjonsinstallasjonen. Det er etter vår mening urimelig, sier hun.

Styrelederen tar til orde for at Riksantikvaren bør vurdere å frede navigasjonsinstallasjonene. I dag har de ingen status eller beskyttelse som kystkulturminner. Det er et tankekors at det står Kystverket fritt å fjerne navigasjonsinstallasjonene, rydde området og slette heftelsen, avslutter Henriette Marie Skjæveland.

Saltholmen fyr ble opprettet i 1882 som innseilingsfyr til Lillesand. Fyrstasjonen var familiefyr til det ble nedlagt i 1952. Sommeren 2003 ble fyret åpnet for allmennheten og fyret drives nå som besøksfyr av Stiftelsen Saltholmen Fyrstasjon.