Kystverket har sagt ja til at fyrmesterboligen på Jomfruland kan benyttes som nasjonalparksenter for Jomfruland nasjonalpark. Foto: Norsk Fyrforening

Fyrmesterboligen på Jomfruland blir midlertidig nasjonalparksenter. Kystverket har sagt ja til at Kragerø kommune kan framleie boligen som tidligere tilhørte fyrmestrene på fyret.

Leieavtalen mellom kommunen og Jomfruland nasjonalparksenter har en varighet på to- år. Planen er at det skal bygges et nytt nasjonalparksenter på morene-øya, men så langt har man ikke hatt penger til nybygget. Inntil man finner tilstrekkelige med midler, så blir fyrmesterboligen nasjonalparksenter.

Aktivitetshus

Nå er man i full gang med å planlegge utstillinger og andre aktiviteter i huset, men Kystverket har gjort det klart at bygningsfysiske endringer skal godkjennes av Kystverket før de utføres. Videre så er bygget fredet, slik at endringer må godkjennes av vernemyndighetene i Telemark fylkeskommune.

Utstyr forfaller

– Nå som fyrmesterboligen skal leies ut, så håper jeg samtidig at Kystverket gjør noe for å verne og ta vare på alt fyrutstyret som står utenfor fyrtårnene til forfall i vær og vind, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

En rekke fyrgjenstander er overlatt til seg selv og forfaller utendørs i fyrhagen på Jomfruland. Foto: Norsk Fyrforening

Jomfruland Nasjonalparksenter AS er heleid av Kragerø kommune. Nasjonalparken ble opprettet i 2016 og åpnet året. Nasjonalparken er på 117 kvadratkilometer – hvorav 2,6 kvadratkilometer er over havoverflaten. Sjø og sjøbunn utgjør den største delen av nasjonalparken. Tareskoger, ålegressenger, bløtbunn, skjellsand og israndavsetninger har nasjonal verdi som naturtyper som blant annet gir oppvekst- og leveområder for fisk og skalldyr.

184 år

Fyrstasjonen på Jomfruland ble tent for første gang i 1839 og er den eneste fyrstasjonen i Norge med to høye tårn plassert midt inne i skogen på den særpregene øya. I 1986 ble fyret automatisert, og fem år senere avbemannet. 

Det gamle steintårnet på Jomfruland er åpent for publikum i sommersesongen. Foto: Norsk Fyrforening