Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrmuseet i Dalsfjorden har inntil nå ikke hatt et eget museumsbygg, men hatt tilhold delvis i kjelleren på Dalsfjord skole, og delvis i mindre bygninger andre steder i området. Blant annet har museet en fyrlykt fra 1900 med tilhørende oljebu stående i sjøkanten.

I november startet arbeidet med riving av gamle Dalsfjord skole og bygging av ny skole. Samtidig føres det opp et eget nytt bygg for fyrmuseet. Museet får et 150 m² stort tilbygg til skolen. I tillegg til museumsbygget blir det også bygget et amfi for filmvisninger, konserter og andre arrangement.

På hjemmesidene til Dalsfjord Fyrmuseum (ekstern lenke) kan man nå følge byggeprosessen, med ukentlige oppdaterte bilder. Det er ventet at museumsbygget skal stå ferdig i september/oktober 2011.

Fyrmuseet i Dalsfjorden ble opprettet i 1993 og omfatter flere mindre bygninger. Bygningene inneholder en stor samling teknisk utstyr og verktøy som tidligere har vært i bruk i Kystverket. Museet er en del av stiftelsen Sunnmøre Museum, som igjen er med i nettverket Kystverkmusea (ekstern lenke).