Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverkets etatsmagasin ”Kystglimt” gir – som navnet sier – glimt inn i Kystverkets mangfoldige ansvars- og arbeidsområder. Blant artiklene i det siste nummeret (3) for 2010 finner vi to tekster med spesiell interesse for fyrvenner.

Den første artikkelen inneholder ei rammefortelling om Kystverkets arbeidslag Hvasser i arbeid på Svenner fyr. Erfaringene de ansatte sitter igjen med etter mange arbeidsår, spenner imidlertid mye videre enn vedlikeholdsoppgavene.

 

Teksten om drømmeferien på Homborsund fyr (bilde: Riksantikvaren) er en miniperle av et referat om det å feriere med barn på fyr, når ”fastlandet ikke henger på”, som forfatteren sier. Det åpner for nye naturopplevelser, og skyver i bakgrunnen mer kommersielle eller digitale tilbud som barna ellers kan velge mellom.

 

Alle fyrvenner vil ha glede av å lese ”Kystglimt”. De nevnte artiklene kan du finne her.