On the edge
I sommer vil syv fyr i Rogaland fortelle om dramatiske hendelser som har skjedd utenfor kysten sin. (Foto: On the edge)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

«Vaar sjæbne er ent…» Om forlis og redningshistorie 1666 – 2014. I sommer skal det handle om forlis i utstillingene til de syv «On the edge»-fyrene i Rogaland.

I 2008 presenterte seks fyr i Rogaland kunst på fyr som et program i Stavanger 2008. Det ble da satt søkelys på ny bruk av fyranleggene i Rogaland. Prosjektet fikk navnet «On the Edge»; fyrene som fysisk ligger på en kant mot hav.

Fyrene i On the Edge-samarbeidet er (fra sør til nord): Eigerøy, Kvassheim, Obrestad, Feistein, Tungenes, Kvitsøy og Utsira fyr. On the edge samarbeider med Jærmuseet, Kystverkmusea og Stavanger maritime museum.

Programmet i år har fellestemaet «Forlis». Hvert av de seks fyrene vil fortelle om en av de dramatiske hendelsene som har skjedd utenfor sin kyst.

Les hele programmet her.

 

Oversikt over utstillinger og åpninger av On the Edge 2014:

Kvitsøy fyr
12. juni kl. 12 – Det Lidet Barn Jesus og St. Antonius van Padua (1692). Kulturminner under vann
Endre Elvestad fra Stavanger Maritime Museum blir med og forteller om ulike forlis rundt Kvitsøy.

Stavanger maritime museum
12. juni kl. 13 – «All hands lost» – historien om forliset til D/S Colibri (1902). Forlis – og redningshistorie ved Jo van der Eynden – direktør ved Kystverkmuseas etatsmuseum Lindesnes. Utstillingsåpning ved Fride Solbakk – Maritimt Forum for Stavangerregionen/Stavanger Rederiforening.

Utsira fyr
15. juni kl. 14.30 – Pylos (1920) Loshistorie.

Kvassheim fyr
20. juni kl 12 – Snar / Zephyr / Minerva (1896) og Ingermanland (1842) Redningsarbeid. Offisiell innviing av naust til Ingermanlands redningsbåt.

Obrestad fyr
21. juni kl. 14 – Christiane (1862) og Ophelia (1880) Vrak som næringsvei. Åpning og historisk tilbakeblikk med Egil Harald Grude. «Vrakgodsauksjon» med auksjonarius Frank Robert Andressen og musikalsk innslag ved Torstein Obrestad.

Eigerøy fyr
22. juni kl. 13 – Norske Løve (1666 ) Forlis og storpolitikk.
Åpning og tilbakeblikk ved Egil Harald Grude.

Tungenes fyr
22. juni kl. 13 – Europa (1944) 2. verdenskrig.
Åpning ved Eirik Gurandsrud, avdelingsleder Jærmuseet, avdeling Tungenes fyr.

Feistein fyr – Friluftshuset på Orre
22. juni kl. 14 – Kristine (1941) Menneske og forlis.