Norsk Fyrforening har fått en biskop blant våre medlemmer. Fyrvenn Ragnhild Jepsen ble vigslet til biskop i Bjørgvin i nærvær av Hans Majestet Kongen.

– Dette bispedømmet har mange fjorder, holmer og skjær. Her det mange fyr, og det er viktig å holde fyrtradisjonene vedlike. Noe Norsk Fyrforening bidrar til på en god måte, sier biskop Ragnhild Jepsen. Hun  var i mange år domprost i Nidarosdomen, før hun ble biskop i Bjørgvin. Hun er fra Ål i Hallingdal, men hun og familien har et forhold til fyrene Lyngør og Søndre Katland.

-Jeg tror dette er første gang at vi har en biskop i Den norske kirke som et av våre medlemmer. Dette viser at engasjementet for fyr og fyrsaken når bredt ut, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.