rolf dybvik
Rolf Dybvik har vært fyrvokter på Lindesnes siden 1974. (Foto: Simen Lunøe Pihl)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Torsdag 10. april har Rolf Dybvik vært fyrvokter på Lindesnes i 40 år. Han er virkelig en del av fyrstasjonens historie og er en av de to siste fyrvokterne i landet.

At Rolf Dybvik skulle bli fyrvokter og fyrmester lå nesten i blodet. Hans far arbeidet i fyrvesenet og var stasjonert på forskjellige fyrstasjoner på Nordvestlandet, så en stor del av Rolfs barndom ble tilbrakt ut mot havet på fyr. Etter enn kort karriere som sjømann kom han seg inn i «vesenet» og der har han vært siden, skrev Lindesnes fyr på sin nettside da Rolf hadde 60-årsdag.

Familie på flyttelasset

Etter et par års tjeneste på Utvær fyr kom Rolf til Lindesnes i 1974. Han begynte her som assistent i den «gode gamle tiden». Stasjonen var bemannet av fyrmester og assistenter, og mye av arbeidet var knyttet til oppgaver som i dag er automatiserte. Det var vakter på nettene og rutinemessige værobservasjoner i tillegg til alt vedlikehold.

Han kom ikke alene, med seg til Lindesnes hadde Rolf både sin kone Eva og en liten datter. De flyttet inn i en av leilighetene i assistenboligen. Der bodde de et par år før de bygget eget hus på Spangereid, som de fortsatt bor i.

Lindesnes er i dag den eneste fyrstasjonen i Norge med tilstedeværende fyrvokter. Rolf Dybvik og Kjell Olsen er moderne fyrvoktere. I tillegg til den store jobben de gjør med forvaltning, drift og vedlikehold av fyrstasjonen, sysler karene med turistformidling, utleie av fyrleiligheten, omvisning og undervisning i Skolesekkprosjektet.

rolf dybvik nett

Det er mange ulike arbeidsoppgaver for en moderne fyrvokter. (Foto: André Schau)

Kunstner og båtmann

Rolf er en mangesidig mann med kunnskaper og ferdigheter innen flere felt. For mange er han mest kjent for sin kunst. Han er nemlig en dyktig tegner og maler, og på svært mange vegger i hytter og hus rundt Lindesnes vil du finne hans bilder. Han selger blant annet fra sitt eget lille galleri ute ved fyret.

Fotografi er et annet felt Rolf behersker. Han er en ivrig og dyktig fotograf. Det er ikke uvanlig å se ham springe opp og ned trappene på fyret med kamera i hånden på jakt etter et motiv.

Nest etter familien og hans kjære Eva er båten og havet kanskje Rolfs største pasjon. På Båly ligger hans velskøtte farkost og venter på neste tur ut til en av Lindesnesskjærgårdens holmer.