Halten fyr rundt 1900. Nå skal Kystverket rehabilitere fyret og bolighuset. Foto: Arkivverket

Kystverket ønsker å tilbakeføre taket på fyrvokterboligen på Halten til original stand. Boligen ble påført store skader under orkanen «Ingunn» tidligere i år – da store deler av taket ble flerret av. Når har de søkt Trøndelag fylkeskommune om dispensasjon til å gjennomført arbeidet.

– Når først skaden inntraff, så er det flott at Kystverket benytter anledningen til å sette det i stand – slik det opprinnelig var. Jeg vil anta at vernemyndighetene i Trøndelag kommer til å si ja til søknaden fra Kystverket. Halten fyr er fredet og da må de ha dispensasjon for å gjøre noe med den fredede bygningen, sier faglig rådgiver André Schau i Norsk Fyrforening.

Orkanen «Ingunn» påførte bygningene på Halten store skader. Foto: Bente Dragsnes

Skifer

Schau forteller at dagens tak besto av taktro med asfaltpapp, lekter og bølgeblikkplater i stål. – Uværet tok med seg deler av asfaltpappen og bølgeblikkplatene på byggets sydside.  Vindkastene var så kraftige at det rett og slett er flerret rett av, sier han.

Kystverket har søkt vernemyndighetene om tillatelse til å legge skifer på fyrvokerboligen – slik det var opprinnelig. Foto: Havnedirektoratets arkiv

Norsk Fyrforening har ved flere anledninger tatt til orde for at Halten fyr bør tilbakeføres slik fyrstasjonen opprinnelig var da det ble tent for 149 år siden.  – Det var opprinnelig skifer på fyrvokterboligen, og da er det gledelig at Kystverket ønsker å tilbakeføre taket med store firkantskifer – slik det var opprinnelig tekket, sier faglig rådgiver André Schau.

Kystverket søker samtidig om dispensasjon til å skifte ut takrenner og taknedløp med tilhørende beslag utført i sink.

Rehabiliteres

André Schau forteller at Kystverket har flere planer om utvendig rehabilitering av Halten fyr. Fyret har forfalt i flere år og det er åpenbart behov for rehabilitering av fyrstasjonen fra 1875. – Hvis alt går etter planen så starter dette arbeidet nå på vårparten. Jeg er i dialog med Kystverket i forhold til om det er ting på fyret som bør tilbakeføres og som det så må søkes om dispensasjon om. Et eksempel på det, er at Norsk Fyrforening og Kystverket jobber med å se på mulighetene for å få tilbake ni vinduer i fyrtårnet som er blendet. Jeg håper Kystverket også finner penger til innvendig rehabilitering av fyret, sier Norsk Fyrforenings faglige rådgiver.

Miljø fra Halten rundt 1890-1900-tallet. Foto: Arkivverket

Sto på Lista

Opprinnelig så sto fyrtårnet på Halten på Lista – som et av tre trillingfyr. Ny teknologi gjorde at det ikke var behov tre fyrtårn på Gunnarshaug vest på Lista, og Fyrvesenet besluttet flytte det ene tårnet til Halten der det var behov for et nytt fyr. Meningen var å etablere tvillingtårn på Halten, men disse planene ble skrinlagt.

Fyret på Halten ble flyttet fra Lista der det i sin tid var tre trillingfyr. Foto: Anders Beer Wilse 

Tårnet på Halten er noe kortere enn opprinnelig, noe som skyltes at en del av steinen havnet i sjøen under overfarten fra Sørlandet til Trøndelag.- Halten fyr består av naturstein bærer preg over å være sterkt værslitt. Natursteinen er tidligere behandlet med kalk og maling og har to svarte striper som dagmerkefunksjon. Nå ønsker Kystverket å kalke fyrets overflate,  sier André Schau. 

Toppen av fyrtårnet består av støpejern som ble rehabilitert i 2020/2021. Kystverket vil derfor ikke utføre arbeider her i forbindelse med rehabiliteringen.  – Vi er kontakt Kystverket og gir råd om hvordan man kan tilbakeføre fyret slik det en gang var, når de nå skal rehabilitere fyret utvendig frem mot 150 års jubileet neste år, sier Schaiu.

Stor feiring

– Vi er veldig glade for at Kystverket bruker penger på Halten fyr frem mot jubileet neste år. Fra vår side planlegger vi en stor jubileumsmarkering i august neste år med flere aktiviteter og konserter, forteller daglig leder Bjørn Vogelsang i Stiftelsen Halten  Nekolai Dahls Minne.

Faglig rådgiver i Norsk Fyrforening, André Schau, daglig leder i stiftelsen Halten, Bjørn Vogelsang og Norsk Fyrforenings daglige leder Henriette Marie Skjæveland er alle svært tilfredse med at Kystverket vil rehabilitere Halten Fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen.

Stiftelsen skal bidra til å vedlikeholde og utvikle øygruppen og fiskeværet Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan formidles og utvikles. Virksomheten kan drives selvstendig eller i samarbeid med andre.

Halten

Fyrfolkene var de siste som flyttet fra øygruppen. I sine glansdager var Halten trøndelagskystens største fiskevær. På det meste kunne det være 1000 fiskere i Halten. Folkemengden var så stor at det ble etablert eget sykehus på Halten.

Nedgangen for fiskeværet begynte med større og mer moderne båter med lugarer, som førte til at det ikke lenger var behov for rorbuer. I 1963 brant hovedbygningen i fiskeværet, Skanklåna, ned, og fraflyttingen skjøt fart. I 1988 besluttet daværende eier, Torstein Erbo, å legge ned fiskemottaket og overføre eiendommen til Stiftelsen Halten.

Stiftelsen har sørget for å bygge opp Skanklåna igjen. Der er det nå stort kjøkken, finstue og konferanserom, soverom, bad og toaletter. I det gamle fiskemottaket er det innredet rom for fester og konferanser. På brygga er det også rom for selvhusholdning. Stiftelsen Halten arrangerer omvisninger på fyrstasjonen, og det jobbes med å få på plass overnattingsmuligheter i fyrvokterboligen.

Halten fyr er 150 år i 2025. Foto: Norsk Fyrforening

Fyrstasjonen består for øvrig av et bolighus som var stort nok til en fyrvokter og en assistent med familier. Et uthus med arbeidsrom, vedboder og fjøs, oljebod, naust og landingskar ble også bygget. I 1911 ble de to svarte ringene malt på det hvite tårnet for å gjøre det mer synlig på dagtid. Det er det eneste fyrtårnet i landet som er malt slik. – Norsk Fyrforening synes det er flott at Kystverket går i gang med å rehabilitere Halten fyrstasjon, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland.