Souter lighthouse foghorn
Tåkeluren ved Souter Lighthouse skal stemme i sammen med skipshorn fra en armada av skip.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Gjennom en spektakulær tåkelur-konsert like øst for Sunderland markerer Storbritannia fjerningen av tåkelurene, den melankolske og veldig menneskelige lyden som forbandt landet med havet. Derfor er dette blitt et rekviem.

22. juni 2013 klokka 12.30 vil Foghorn Requiem forvandle Nordsjøområdet øst av Souter Lighthouse til en scene. Skipshornene fra en liten armada av skip, korps på land og tåkeluren på Souter Lighthouse vil gjennmføre en musikalsk forestilling helt utenom det vanlige.

På lange avstander vil skipshornene bli samstemt etter et musikalsk partitur. For å gjøre dette mulig må det taes hensyn til atmosfæriske forhold, landskapet og den fysiske strekningen lyden skal bevege seg over. Den spektakulære konserten vil bli lyttet til av publikum på klippene langs kysten, over et område på flere sjømil rundt Souter fyr.

Foghorn Requiem er et prosjekt av Lise Autogena og Joshua Portway i samarbeid med komponisten Orlando Gough.

Heidi Eikremsvik