Fra utstilling
Gå ikke glipp av denne flotte utstillingen. Til høyre et av Janne Robberstads bilder fra fyrmiljø. De to bildene til venstre er av Torild Børretzen.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Ryvarden kulturfyr i Hordaland åpner søndag 4. mai en unik kunstutstilling der bl.a. kunstneren Janne Robberstad fra Bømlo har gitt ansikter til familiene på fyrene.

Prosjektet er kommet i stand i et samarbeid mellom Robberstad, Lindesnes fyr og Kystverksmusea. Utstillingen er virkelig verd et besøk for dem som ønsker seg glimt fra epoken da fyrmesteren og assisten bosatte seg med familiene sine på fyrstasjonene. Fram mot 1950-tallet ble denne ordningen erstattet av et system der mennene på fyret gikk vakter, og resten av familien bodde i land.

Også kunstneren Torild Inger Børretzen stiller ut bilder på Ryvarden fra samme dato. Hennes akvareller er motiver fra kystmiljø.

Heidi Eikremsvik, medlem i Norsk Fyrhistorisk Forenings landsstyre, har fått gleden av å åpne utstillingen på fyret.