Gunn Bente Håvardsholm gir seg etter 25 år som kulturfyrvokter på Ryvarden. Foto: Ryvarden kulturfyr

– Det har bare vært høydepunkt å jobbe på fyret, forteller Gunn Bente Håvardsholm. Etter 25 år som daglig leder på Ryvarden fyr, så har hun bestemt seg for å stafettpinnen videre til nye krefter.

Det var tilfeldigheter som gjorde at Gunn Bente Håvardsholm ble kulturfyrvokter på Ryvarden fyr i Sveio, nord for Haugesund. – Da en som var ansvarlig for fyret skulle slutte – så ble jeg spurt av Sveio kommune om jeg kunne tenke meg å overta. Det er blitt 25 gode og innholdsrike år. Jeg kan ikke fatte at det er gått så lang tid. Ryvarden fyr har vært en fantastisk arbeidsplass. Det å arbeide med Ryvarden Kulturfyr ble en livsstil, og arbeidsplassen ble min andre hjem. Jeg ser tilbake på mange minnerike og spennende menneskemøter, kunst, musikk og naturopplevelser, sier hun videre.

Satt spor

Arbeidet på Ryvarden Kulturfyr har satt sine spor og Gunn Bente Håvardsholm er opptatt av fyr og fyrsaken. setter spor! – Fyrene er jo kystens katedraler som har betydd og fortsatt betyr mye. De er viktige både for alle som ferdes på sjøen, men også for lokalbefolkningen. – Tenk på hvor mange menneskeliv som er reddet takket være lyset eller tåkeluren fra fyrene langs kysten.

Sveio kommune har bidratt til å videreutvikle Ryvarden fyr til å bli et kulturfyr. Foto: Ryvarden kulturfyr

Gjennom sitt arbeid som kulturfyrvokter så har Gunn Bente Håvardsholm vært opptatt av å åpne fyret for allmennheten. – Her har kommunen vært en viktig støttespiller, hele veien. De har sørget for å ta vare å Ryvarden kulturfyr gjennom mange år og er fortsatt en viktig støttespiller, legger hun til. Gunn Bente Håvardsholm oppfordrer andre kommuner til å følge Sveios eksempel og ta vare på sine lokale fyr.

Allmennheten

– Det er synd fyr forfaller og ikke blir tatt vare på. Fyrene har stor betydning for kommunen det ligger i, men de er også viktige for nabokommunene. Tilretting for allmennheten er viktig. Det skaper nye møteplasser og økt interesse for fyrene og historien det representerer.

Ryvarden fyr ble tent første gang i 1849. Fyret ble plassert på stedet der oppdagelsesreisende Floke Vigerdson skal ha bygget en varde i 869 – den såkalte «Floke-varden». I følge Tormod Tofæus «Norges historie» som kom ut i 1711, skal de lokale bøndene ha kaldt stedet «Ryevarden». Det skal ha vært denne varden som ble benyttet til grunnmur i utvidelsen av Ryvarden fyr i 1861. Fyret skal ha blitt utvidet flere ganger før det ble automatisert og fraflyttet i 1984.

Ryvarden er omtalt i de islandske kongesagaene – stedet har i mer enn 1000 år vært et viktig landemerke. Foto: Ryvarden kulturfyr

Sveio inngikk en leieavtale med Kystverket og har benyttet fyret til kulturelle aktiviteter under navnet «Ryvarden kulturfyr». I 2005 kjøpte kommunen fyret av Kystverket, og i dag er fyret organisert som kommunalt foretak.

Minnesmerke

I 1994 ble det reist en varde til minne om den gamle varden på Ryvarden. Etter forliset til hurtigbåten M/S «Sleipner» i 1999 – der 16 personer mistet liv, ble det reist et minnesmerke over de som omkom da hurtigbåten gikk på grunn ved skjæret Store Bloksen.

– Det å jobbe på fyr setter varige spor – Ryvarden vil for alltid være mitt andre hjem, sier Gunn Bente Håvardsholm.

Eldre bilde av Ryvarden fyr – nord for Haugesund. Foto: Ryvarden kulturfyr