Ytterst på Jærlandet troner Obrestad fyr. I 150 år har den 3. ordens Fresnel-fyrlinsen sørget for å gi sikker lei for skipstrafikken i urent farvann. Linsa på Obrestad fyr er helt spesiell i forhold til linsene på andre norske fyr.

-Det som gjør linsa på Obrestad helt spesiell er at den har firkantede, roterende lentiler. Normalt så er de runde, forteller tidligere styremedlem André Schau i Norsk Fyrforening.

Opprinnelig så sto linsen i 2. etasje i et stort lyktehus på et tilbygg i gavlveggen i det gamle fyret. I dag er dette maskinhus, men det var opprinnelig var fyrboligen.

Schau sier at Fresnel-linsen på Obrestad ble ombygd til glødebrenner i 1902 – som den første i Norge.

Krigen

Under den andre verdenskrig – nærmere bestemt i 1941 bygde tyskerne et utkikkstårn i betong inntil gavlveggen på motsatt side av fyrboligen. Dette betongtårnet ble bygd om til fyr med nytt lyktehus i 1949. -Linsen ble flyttet over og det gamle fyret ble fjernet, legger han til.

Selve linseapparatet er fast med to roterende lentiller som gir fast hvitt fyrlys med hvitt sveip (blink)  og det har mekanisk rotasjon med tannhjul –  ikke hatt kvikksølv som ved mange andre norske fyrstasjoner.

! 1991 ble linseapparatet slukket og erstattet med en ny lampe på tårngalleriet. – Syv år senere ble Obrestad fyr fredet etter Kulturminneloven.

I dag er det Hå kommune som eier fyret. Kommunen kjøpte Obrestad av Kystverket i 2006. Kystverket eier i dag kun det tekniske interiøret på toppen av fyrtårnet. Kommunen har restaurert maskinhuset, lyktehuset og tårngalleriet, i meget god tilstand, sier André Schau.

Permanent drift

Norsk Fyrforening som denne helgen har sitt landsmøte i tilknytning til Obrestad fyr, arbeider for å få permanent drift i den gamle linseapparatet på fyret.

-Utsira fyrstasjon fikk sitt linseapparat tilbakeført i permanent drift i 2022. Etter et treårig prøveprosjekt med linsedrift. Det var et reiselivsprosjekt mellom fylkeskommunen, kommunen og Kystverket. Det ble enighet mellom Kystverket og Utsira kommune i fjor om en driftsavtale om permanent drift av fyrlinsen, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Kommunen smører hjulbanen på linseapparatet to ganger i uken. Dette fungerer helt tilfredsstillende i henhold til Kystverkets krav til oppetid.

I 2014 hadde Norsk Fyrforening et møte Hå kommune på Obrestad fyr for å drøfte mulighetene for en fremtidig fast drift av linseapparatet på Obrestad fyrstasjon. Kommunen er positive til denne endringen. Kystverket var mer lunkne i sin interesse, sier Skjæveland.

Norsk Fyrforening har latt linsen på Obrestad bero inntil linsen på Utsira fyr ble avklart. I mellomtiden har Hå kommune restaurert fyrtårn, lyktehus og maskinhus på Obrestad fyrstasjon.  

Vil ha lys i linsen

-Nå i jubileumsåret føler vi at tiden er inne for å ta opp igjen linseapparatet på Obrestad fyr. Som Utsira fyr, ønsker vi også på Obrestad å få linsen tilbake til permanent drift. Dette i tett samarbeid med Kystverket i Haugesund og Hå kommune. Fyrstasjonen har et stort potensiale som besøksfyr, beliggende sentralt på Jæren med bilvei til døren, fremholder Skjæveland.

-Obrestad fyr vil lett kunne trekke ytterligere turister og besøkende i regionen for å oppleve lyssveipet og fyrets faktiske funksjon. Forutsetningene er nå til stede da lyktehus og tårngalleri er nyrestaurert. Fyret leies ut til allmennheten allerede, legger hun til.

 Linseapparatet og rotasjonen er inntakt. Innmaten, det vil si lampeutskiftningsapparatet og motor, må skiftes ut. I tillegg valg av type pærer. Et kostnadsoverslag på dette arbeidet før være enkelt å få til. – Lampen på tårngalleriet kan flyttes opp på taket som reserve eller fjernes, avslutter daglig leder Henriette Marie Skjæveland