alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Rapporten for Kulturminneåret 2009 er nå lagt frem. Norsk Fyrhistorisk Forening deltok med 2 prosjekt i den nasjonale mønstringen – fyrløypene Fyr til fyr i Fosen og Fyr på Agder (se under Foreningen og Prosjekt, for informasjon om løypene).

I sluttrapporten fra Kulturminneåret er foreningens innsats nevnt flere steder. Løypa Fyr til fyr i Fosen mottok midler fra Norges kulturvernforbund for å delta i en tidlig designfase, og resultatet er beskrevet slik (side 77): ”Kulturminneløypa Fyr i Fosen ble laget av Norsk Fyrhistorisk Forening som del av piloterings­prosess. Løypa er i løpet av 2009 utviklet videre og forteller nå om 23 poster langs løypa. Løypa fører fram til 18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og 2 varder, i 12 kystkommuner på Trøndelagskysten.” Se løypekartet over, for visning av postenes plassering.

 

I kapitlet om samarbeid mellom Kulturminneårets sekretariat og medlemsorganisasjonene i Norges kulturvernforbund omtales NFHFs innsats slik (side 25): ”Norsk Fyrhistorisk Forening var viktige deltakere i piloteringen av Kulturminneløypa og utarbeidet en omfattende Kulturminneløype digitalt, Fyr i Fosen. Foreningen har drevet et stort informasjonsarbeid i regionen (særlig) med produksjon av brosjyre, omtaler, aktiviteter og eget klippekort med mer. Videreutviklet sine samarbeidsallianser. Foregangseksempel med tanke på å ta i bruk Kulturminneløypa for å fortelle på nye måter, og med tanke på videreutvikling av løypen og aktiviteter knyttet til den. Jobbet veldig systematisk.”


Fyrløypa Fyr på Agder mottok 7000 kr. i støtte fra Norges kulturvernforbund. Støtten gikk til trykking av en folder som ble delt ut gratis til båtfolk i Agder-fylkene. Med Agder-løypa og Fosen-løypa har dermed NFHF tatt de første to stegene mot etablering av ei sammenhengende fyrløype langs norskekysten.