Landsmøtet 2022 ble holdt på Thon Hotel Måløy og digitalt.

Kursen er staket ut for 2022, og 24. august skifter foreningen vår navn!

Foto: Sven Gj. Gjeruldsen

I går var 31 av oss i Norsk Fyrhistorisk Forening samlet til landsmøte – de fleste i Måløy, men noen også digitalt. Den ambisiøse årsplanen for 2022 ble enstemmig vedtatt, og landsmøtet var også samstemt i saken det var knyttet størst spenning til: Bør navnet til foreningen vår moderniseres og forenkles?

Nytt navn

24. august 2022, nøyaktig 25 år etter at vi ble stiftet, endrer vi navn til Norsk Fyrforening. Navneskiftet betyr ikke at vi skal forandre hva vi jobber med. Formålsparagrafen vår er som før:

NFHF skal arbeide for bevaring og ny bruk av norske fyrstasjoner og andre navigasjonsinnretninger,
og for at de skal være tilgjengelige for allmennheten. NFHF skal dokumentere og formidle historien
om disse kulturminnene og menneskene tilknyttet dem.

Styret for 2022

Seks styremedlemmer og to varaer er klare til å gjøre godt arbeid for foreningen. Styreleder Henriette M. Skjæveland ble gjenvalgt for ett år, og hun får med seg Sven Gj. Gjeruldsen som nestleder. Marianne Johnsen er tilbake som styremedlem, etter et års pause. Les om hele styret her.

Klare for innsats i 2022! Fra venstre: Styremedlem Marianne Johnsen, styreleder Henriette M. Skjæveland, nestleder Sven Gj. Gjeruldsen og styremedlem Kjell Ove Hveding. Styret består også av kasserer Jens Erik Holmquist, styremedlem André Schau og varamedlemmene Kari-Ann Holgersen og Jan Erik Raanes.

Se protokollen fra landsmøtet 2022