Ytterøyane fyrstasjon. Foto: Per Roger Lauritzen.

I 19 år har bygningene på Ytterøyane fyr i Kinn stått uten strøm, noe bygningsmassen bærer preg av. Sopp og råte har satt seg i vegger og gulv. Ordfører Ola Teigen har bedt om fortgang i planene med å få lagt strøm ut til fyret lengst i vest.

Kystverket er av den oppfatning at det vil bli for dyrt med kabel ut til fyret, men signaliserer nå at de kan komme opp med en annen løsning for å få lys i vinduene på Ytterøyane fyr.Strømkabel blir for dyrt, mellom åtte og ni millioner kroner. Derfor går vi for det vi har gjort flere andre steder, særlig i Midt-Norge, der en del kystfyr har fått solcellepanel, opplyser senior ingeniør Øivind Hanssen i Kystverket til avisen Firdaposten.

Han forteller at Ytterøyane fyr står i særstilling da det ikke har vært strøm på fyrstasjonen siden det ble automatisert for snart 20 år siden. Eneste strømkilde har vært et solcellepanel som har sørget for lys i lykta. Boligmassen er overtatt av sopp og den slags, sier Hanssen.


Forfall
Styreleder Henriette Marie Skjæveland er glad for at Kystverket nå går i gang med å sørge for at det blir strøm i husene på Ytterøyane. Fyrstasjonen har forfalt i mange år, uten at det har vært gjort noe fra Kystverkets side for å stanse forfallet. Jeg minner om at Ytterøyane er fredet, og da er eier forpliktet til å holde bygningsmassen i stand. Dessverre er det ikke bare på Ytterøyane at Kystverket svikter med vedlikehold og rehabilitering. Vedlikeholdsetterslepet på norske fyr er på flere hundre millioner kroner. Dette har vi i Norsk Fyrforening påpekt en rekke ganger, men uten å bli hørt. Det at man nå vil prioritere å komme i gang med rehabilitering på Ytterøyane fyr er noe vi er glade for, sier Skjæveland.

Norsk Fyrforenings Henriette Marie Skjæveland hadde i våres møte med ordfører Ola Teigen om situasjonen på Ytterøyane fyrstasjon.
Foto: Norsk Fyrforening


Dispensasjon
Senioringeniør Øivind Hanssen innrømmer at Kystverket har et ansvar etter loven for å vedlikeholde og rehabilitere fredede fyrstasjoner.  Kystverket har ikke lov til å la forfallet skje. Når Kystverket er eier så må vi gjøre noe, derfor ser vi på en løsning med solcellepanel. På et slikt sted er det slik at forfallet starter i det man har slått inn den siste spikeren. Så vi må ha elektrisitet med varmepumper for avfuktning for å holde det i hevd, sier Hanssen til Firdaposten. Kystverket søker nå fylkeskommunen om dispensasjon til å gå i gang med arbeidet på Ytterøyane fyr. Får vi dispensasjon så setter vi opp solcellepanelet, legger han til. Han håper at pengene til arbeidet kommer i løpet av året. Vi må gjøre noe der ute, hvis ikke så går det til hundene.


Åpne opp
Vi er kjent med at gangstier på andre fyrstasjoner holdes åpne i hekketiden for ferdsel til og fra fyret, blant annet på Store Torungen fyr ved Arendal, så da burde det være mulig å få det til på Ytterøyane også.  Vi skal huske at det har bodd folk på Ytterøyane i tidligere tider, så det må etter vår mening være mulig å åpne stiene opp til fyret for publikum. Dette blir jo særlig aktuelt når fyret skal rehabiliteres og man får lagt inn strøm i husene, avslutter Henriette Marie Skjæveland.