Fyrlykt Kvalen Heidi E
Debatten i Lillesand rundt Asbjørn Olsens bruk av fyrlykta som symbol i sin markedsføring, setter fokus på viktige spørsmål.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Eiendomsutvikler Asbjørn Olsen i Grandal Eiendom har gjort fyrlykta til sitt varemerke, og har plassert en av sine lykter på taket av et forretningsbygg. I tillegg har han plassert lyktene sine i skjærgården, skriver Lillesands-Posten.

Fyrlykta på taket har skapt stor debatt i Lillesand: Her er lenke til saken i Lillesands-Posten.

Også i Høvågskjærgården kan en finne Olsens lykter, som til forveksling ligner Kystverkets egne fyrlykter som skal trygge farleden langs Norskekysten. Bedriftseieren har selv fått laget disse lyktene, som finnes både i Vallesverdfjorden og ved Steindal, skriver Lillesands-Posten i papirutgaven i dag.

Avisen stiller til slutt spørsmålet om det vil bli satt opp en tilsvarende lykt når når det skal åpnes et serviceanlegg på tomten han har kjøpt på Kjerlingland?

Kystverkets fokus er sikkerhet

Kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Solveig Moe Frøland, svarer i en kommentar til saken at det har hendt at Kystverket har gitt avslag når noen har ønsket å sette opp fyrlykter der det kan være mulighet for at sjøfarende kan tro denne er rettet mot dem. 

– Det vil si at vi utøver skjønn. Er fyrlyktene plassert slik at det ikke kan være grunn til å misforstå, har vi ingen innvendinger, sier Solveig Moe Frøland til fyr.no.

Froland Solveig Moe lite

Kystverket har ingen innvendinger mot plassering av fyrlykter av private så lenge de ikke skaper misforståelser for båttrafikken, sier Solveig Moe Frøland. Foto: Kystverket