I mer enn 40 år har Odd Sigbjørn Ubostad  vært sterkt engasjert i frivillig arbeid med å bevare den den lokale kystkulturen i Kristiansand.

Nylig ble Ubostad hedret av Kong Harald med Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid for kystkulturen og arbeidet med bevaring av fyrstasjoner, fartøyvern og utviklingen av Bragdøya Kystlag og Bragdøya kystkultursenter i Kristiansand. Ordfører Jan Oddvar Skisland overrakte på vegne av Kongen, medaljen ved en seremoni på Grønningen fyr.

– Norsk Fyrforening gratulerer Odd Sigbjørn Ubostad med Kongelig påskjønnelse. Han har vært en pioner i arbeidet med å tilrettelegge for ny bruk av fyrene og for bevaring av norsk kystkultur, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland.

Avbemannet

Etter at Grønningen fyr utenfor Kristiansand ble avbemannet i 1981, var Ubostad en sentral person i arbeidet med å åpne opp fyrstasjonen for allmennheten, samt å organisere dugnader og sammenkomster på øya.

Styremedlem Linda Nordbø Rugland i Norsk Fyrforening gratulerer Odd Sigbjørn Ubostad med Kongens Fortjenstmedalje. Foto: Geir Smebøle, Songvår Fyrs Venner

Han har også vært sentral  i arbeidet med å bevare losskøyta Dagmar og har i en årrekke tatt ansvar for vedlikeholdet av skøyta og har holdt flere seilkurs. Bragdøya kystlag er i dag landets største kystlag, mye takket være Odd Sigbjørn Ubostads kunnskaper og erfaring.

Grønningen fyr ved innseilingen til Kristiansand var det første fyret som ble åpnet for allmennheten – ikke minst takket være innsatsen til Odd Sigbjørn Ubostad. Foto: Norsk Fyrforening

Odd Sigbjørn Ubostad har vært med i Grønningen gruppa siden 1982, og han var en av ildsjelene da fyret ble åpnet for allmennheten i 1987, basert på ordningen med vertsfamilier på fyret. Grønningen Fyr var det første fyret som ble åpnet for overnatting og var et foregangsfyr for nye bruk av fyrstasjonene. Siden den gang har Ubostad vært med på å sørge for at fyret er klart til å ta imot besøkende år etter år. Han har også vært sterkt involvert i en rekke andre prosjekter og aktiviteter i kystlaget opp gjennom årene. Odd Sigbjørn Ubostad vil motta invitasjon til mottakelse på Slottet for å takke Kongen for den Kongelige påskjønnelsen.