9. mai 2020: Kjell Anders Viken ble overrakt Kongens fortjenestemedalje. Foto: Frode Pilskog, Dalsfjord fyrmuseum.

Kjell Anders Viken fra fyrbygda Dalsfjord har blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin livslange innsats for lokalt og nasjonalt fyrarbeid.

I Dalsfjorden på Sunnmøre har fyryrket gått i arv gjennom generasjonene. Vikens far, farfar og oldefar var blant fyrbyggerne fra bygda. Som 16-åring fikk Viken arbeid i Fyr- og merkevesenet (senere Kystverket), og han ble etter hvert kaptein på forsyningsskipet Gamle Oksøy. Han arbeidet i etaten i 45 år, altså hele yrkeslivet sitt.

Fyrhistorisk nybrottsarbeid

Det meste av livet har Viken samlet og dokumentert fyrhistorie, ikke minst i form av gjenstander og bilder. Naturlig nok har han hatt et særlig fokus på fyrtradisjonen i Dalsfjord. Viken bidro til at Norsk Fyrhistorisk Forening ble stiftet i 1997, og senere var han en sentral drivkraft bak etableringen av Dalsfjord fyrmuseum. Han var også delaktig da Kystverket fikk sitt eget etatsmuseum Kystverkmusea.
-Kjell har vært et viktig bindeledd mellom etaten, de frivillige og museene, uttaler Frode Pilskog, konservator ved Dalsfjord fyrmuseum.

Kjell Anders Viken var kaptein på Fyrvesenets forsyningsskip Gamle Oksøy i 20 år. Foto: Frode Pilskog, Dalsfjord fyrmuseum.

Fyrmiljøet takker

Norsk Fyrhistorisk Forening takker Kjell Anders Viken for hans enestående arbeid for fyrene, både gjennom et langt yrkesliv og som frivillig drivkraft. Bevaring og formidling av fyrhistorien er avhengig av slike ildsjelers innsats.


Se Kjell Anders Viken i Kystverkmuseas kortfilm – et lite innblikk i dagens formidlingsarbeid på fyrene, ved Dalsfjord fyrmuseum og om bord på Gamle Oksøy.