Hestskjæret ligger svært værhardt til. Nå blir det lagt strømkabel ut til fyret. Foto: Marianne Johnsen

Kystverket er i ferd med å legge strømkabel fra fastlandet ut til Hestskjæret fyr på Nordmøre.

– Landstrøm er noe vi har ventet på i mange år og som vi er veldig takknemlige for at det når kommer, sier styreleder Marianne Johnsen i Hestskjærets Venner.

Kabel fra land ut til fyrstasjonen har vært planlagt en stund, men først nå i år kommer kabelen på plass. Mannskapet om bord på Kystverkets fartøy «Hekkingen» står for arbeidet som gjøres.

Kystverkets fartøy «Hekkingen» legger kabel ut til Hestskjæret fyrstasjon. Foto: Marianne Johnsen

Marianne Johnsen forteller at strømkabelen er 4,2 kilometer lang. Kabelen går ut i sjøen ved moloen på Honningsøya og ut Reksundet på det dypeste, før den føres i land og føres i land i en grøft vest for Hestskjæret fyr.

Værhardt

I 1879 ble Hestskjæret fyrstasjon tent. Skjæret der fyrstasjonen er plassert ligger usedvanlig værhardt til. Det planlagte tårnet i betong måtte blant annet forhøyes seks meter i løpet av byggeperioden fordi man forstod at det var planlagt for lavt etter som man så hvor høyt sjøen kunne gå. Tårnet ble bygget sammen med en bolig som rommet fyrvokteren og hans familie og en enslig assistent. I tillegg ble det bygget naust og landing. Naustet var av tre, og det viste seg ganske snart at det ikke var solid nok. En storm i 1883 påførte fyret så store skader at det tok tre uker før det var i drift igjen.

Forsterket

I 1893 ble fyrstasjonen forsterket ved at fyrtårnet fikk en ekstra beskyttelsesmur av gråstein nesten helt til topps på tårnet. Samtidig ble trenaustet erstattet av et i betong. I 1905 forsterket man fyrlyset ved installasjon av glødenett.

Kystverkets arbeidslag ved landingspunktet på landsiden for strømkabelen til Hestskjæret fyrstasjon. Foto: Marianne Johnsen

I 1959 ble fyrstasjonen bygd om og elektrifisert. Det ble da bygget en fyrbygning i tre etasjer av betong som ble tatt i bruk i 1960.. Den er dermed den siste oppførte fyrbygningen i Fyrvesenet. Samtidig ble det bygget nytt fyrtårn på toppen av den nye fyrbygningen. Dette rager syv meter over taket på fyrbygningen.