Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

August hilste med sommervarme og flat sjø da Bente Godheim Eikaas fra Oslofjorden Friluftsråd fredag 31.08 ønsket velkommen til Homlungen fyr som ny destinasjon i Kystleden.

”Ja, i dag har vi grunn til å glede oss ifølge!” sa ordfører i Hvaler, Eivind Borge. Han berømmet alle gode krefter som hadde trukket i samme retning. Og det var virkelig mye storfint besøk på Homlungen denne dagen:

Harald Andreassen fra Kystverket Sørøst gratulerte Eikaas med et flott gjennomført prosjekt.

Riksantikvar Jørn Holme trakk de lange linjene og fortalte om Hvalers betydning i dansketida.
– Da kongen kom seilende fra København, var det ikke Svinesund, men Hvaler som var porten til Norge. Fyrene har vært – og er fremdeles – signalbygg vi skal vite å ivareta. Stillfarne og monumentale viser de fremdeles vei for sjøfarende langs hele Norges kyst.
Holme takket alle som hadde deltatt i arbeidet, og avsluttet med å peke på nødvendigheten av et godt samarbeid.

Samarbeid
Det var nettopp samarbeid som sto i sentrum for den forutgående konferansen i Fredrikstad: ”Fortid og framtid i friluft” – Friluftsliv og kulturminner langs kysten. Formålet med konferansen var å presentere utfordringer og løsninger samt gode eksempler knyttet til friluftsliv, opplevelser og bruk av kulturminner langs kysten.
Deltakerne på konferansen var fra arrangørene: Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Den sentrale gruppa for kystleder (Friluftsrådenes Landsforbund, Forbundet Kysten, Den Norske Turistforening og Norsk Fyrhistorisk Forening). Det var dessuten deltakere fra kommuner og fylkeskommuner, fra flere departementer og fra Riksantikvarens kontor.
I konferansesalen merket man seg god stemning og stor enighet om at samsnakking var nødvendig for å sikre rimelig og god fordeling av tilgjengelige og nødvendige midler i framtida.

 

 

 

Fire fra dugnadsgjengen, som har lagt ned mange hundre timer på fyret: Ole Jacob Ingeborgrud, Christine Baalsrud Ingeborgrud, Geir Harald Ingeborgrud og Mille Helene 10 mnd.