Foto Vener av Utvaer
Foto: Venner av Utvær fyr
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Fyrhistorisk Forening og venneforeninger som er medlem hos oss kan få momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad. Det er NFHF som søker på vegne av venneforeningene.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har av merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Underledd skal søke gjennom sitt sentralledd. Det vil si at venneforeningene kan søke gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) sentralt.
Søknadsfristen er 1. september hvert år. Venneforeningene må sende inn revidert regnskap for fjoråret til NFHF per post eller e-post innen 1. august 2015. Regnskap fra underledd med totale driftskostnader på under 5 millioner kan revideres av en valgt revisor. Resten må bruke statsautorisert, autorisert eller kommunerevisor.

NFHF søker såkalt «forenklet modell»

I forenklet modell er det de totale driftskostnadene som er grunnlaget for søknaden både for sentralledd og underledd.
Kompensasjon ytes bare for utlegg til bruk i den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten.
Venneforeningene trenger ikke være registrert i Frivillighetsregistret.

 

 Fratrekk

Fratrekk skal gjøres hvis organisasjonene har  ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
Venneforeningene er selv ansvarlige for å vurdere om det skal gjøres fratrekk i de totale driftskostnadene.

 

 

 

 

 Kort oppsummert:

1. Revidert årsregnskap for 2014 sendes inn til Norsk Fyrhistorisk Forening innen 1. august 2015.

2. Fyll ut skjemaene «mal for rapportering fra lokalledd til sentralledd» eller «rapport fra underledd (med driftskostnader under 5 mill kr) til sentralledd forenkla modell».

3. Hvis venneforeningen har driftskostnader på mer enn 5 millioner kr sendes følgende revisorrapport.

3. Oppgi kontaktperson til venneforeningen.

4. Oppgi kontonummer til venneforeningen.

Send dokumentasjonen til NFHF per post eller e-post innen 1.august 2015 til:

Norsk Fyrhistorisk Forening
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo
info@fyr.no

Les mer om forenklet modell på Lotteri- og stiftelsestilsynets egne nettsider.

Les mer om informasjon om revisjon her.

Les forskrift om merverdiavgift for frivillige organisasjoner her.

Her oppsummeres ofte stilte spørsmål om ordningen.