bilde moms M
Vi oppfordrer medlemmene våre til å benytte denne muligheten for å få kompensert litt av momsen.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Momskompensasjonsordningen er et kjærkomment gode for de frivillige organisasjonene. Husk søknadsfristen 11. august!

Søknad og grunnlagsmateriale for de foreningene/organisasjonene som søker om momskompensasjon via Norsk Fyrhistorisk Forening må være NFHF i hende 11. august 2014. Deretter vil vi lage fellessøknaden. Denne må imidlertid via en revisor, og vi må derfor få inn grunnlagsmaterialet i god tid før Lotteri- og stiftelsestilsynets søknadsfrist 1. september.

Send søknaden med grunnlagsmaterialet til info@fyr.no eller til Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.

Hver enkelt må sende inn revidert regnskap for 2013 (evt. siste godkjente regnskap), samt et utfylt B2-søknadsskjema til oss. Det siste ligger på hjemmesidene til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Les mer her.

Alle må også selv lese de konkrete instruksene for utfylling på Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmesider. For ytterligere detaljer om fradrag, avgrensninger og andre forhold; les mer her.
Eksempelvis varierer kravet om å levere revisorrapport, basert på ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.