Nærøysund fyrstasjon. Foto: Eli Johanne Ellingsve

Nærøysund kommune kjøpte fyrstasjonen av Forsvarsbygg i 2019, men siden har anlegget stått ubrukt. Nå vil kommunen ha innspill fra folk flest.

Namdalsavisa melder om at kommunen har en arbeidsgruppe som utreder mulighetene for ny bruk. Gruppen ser for seg et signalbygg som for eksempel kan huse et museum eller turistmål, og kanskje kan det tilbys overnatting eller servering. Eiendommen er på nesten 15 mål, og fyrstasjonen er ikke fredet. I tillegg til trebygningen som var kombinert bolighus og fyr, består bygningsmassen av en tidligere mannskapsmesse og kai med naust.

– Vi kjøpte fyret for å sikre det for framtida, og vi ønsker at folket skal få komme med ideer til hva det kan brukes til, sier ordfører Amund Hellesø til Namdalsavisa. Kommunen ønsker å holde et folkemøte, men foreløpig har koronasituasjonen vært til hinder for det.

Les mer om Nærøysund fyr