Kulturvernforbundets sekr 2013
Sekretæriatet i Norges Kulturvernforbund sjekker kontinuerlig ut mediene, på jakt etter saker som gjelder medlemsorganisasjonene
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kulturvern – det være seg i form av å ta vare på fyrstasjonene eller gammelt kvinnehåndverk, vies lite oppmerksomhet i den pågående valgkampen. For å prøve å bøte på dette har Kulturvernforbundet laget en arbeidsgruppe hvor alle medlemsforeningene kan delta.

av Elisabeth Høvås

Flere av kulturvernorganisasjonene har dyktige journalister i sin stab, og samarbeidet gir derfor gode muligheter til både å få formulert tekster og ikke minst erfaring i hvordan gå frem ovenfor politikerne. Sammen diskuterer vi dagens nyhetsbilde, kaster frem ideer til saker og hjelper hverandre med å utforme saker til politikerne og partiene.

Aksjonsgruppa Valg2013

Det er kommunikasjonsansvarlige, daglige ledere eller tilsvarende i de ulike organisasjonene som møtes kort hver morgen. Alle har vi i hjemmelekse om å følge med på valgsendinger og i mediene, for å se om det kommer opp saker som er aktuelle for egen organisasjon, en eller alle de andre organisasjonene. Et tema har vært grunnstøtten til de frivillige. Slik denne nå tildeles blir det et noe kunstig skille mellom organisasjonene (bl.a. anses ikke Fyrhistorisk å kunne tildeles slik støtte); hva tenker partiene å gjøre med dette?

Mandag ble det eksempelvis enighet om å komme med spørsmål til Høyre. Bakgrunnen er at opposisjonen ikke har kommet med kritikk og/eller andre innspill til Kulturløftet. Tom Græger, daglig leder i Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber (og mangeårig journalist) tok ansvaret for å jobbe frem en liten kronikk. Om den kommer på trykk noe sted, gjenstår å se. Kommer det (valgkamp)utspill fra politisk hold vil vi derimot søke å komme med tilsvar; enten sentralt eller gjøre de av våre lokale foreninger som berøres oppmerksomme på hvordan de bør følge opp.

Norsk fyrhistorisk forening alene teller jo ikke flere enn maksimum 4 000. Det vil si dersom vi regner med smått og stort, og teller opp alle medlemmer i de ulike venneforeninger, lag eller andre. Teller vi oss derimot inn som medlemmer av Norges Kulturvernforbund er vi omtrent 210 000, og utgjør omtrent 2,8 % av landets velgere! Det vil si at kulturvern så absolutt bør på dagsordenen, og særlig ved et stortingsvalg.

Ingen partipolitisk slagside

VALG2013-gruppen – og dermed Kulturvernforbundet, støtter naturligvis ikke et enkelt parti. Vi skyter like mye mot høyre som til venstre. Gruppen er opptatt av å få frem fagområdet kultur(minne)vern, å få alle partienes oppmerksomhet eller synspunkt på dette. Min oppgave, som organisasjonssekretær i Fyrhistorisk forening, blir derfor å lete frem saker som er av interesse for foreningen. Med andre ord finne saker som kan relateres til det som er foreningens arbeidsområde. Hva som skal menes overlates til styret; jeg legger bare frem forslag til saker og/eller tekstforslag.

Innspill mottas med takk

Norge har en rik flora av lokale medier, og det lar seg ikke gjøre å se over alt. Er det noen som kommer over saker som kan brukes – enten på hjemmesidene våre, i tekster til riksmediene og/eller innspill direkte til politikerne, tas dette i mot med takk. Vedlikehold på fyrene og muligheten for at fyrene igjen legges ut for salg er jo noe vi allerede har fulgt opp på hjemmesidene våre. Kanskje er det nå tid for å gå ut eller følge opp denne saken i større fora?