Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Mange besøkende til fyrene kommer på egen kjøl. Vi viderebringer derfor en sak fra TV2 om faren ved å navigere etter udaterte og utdaterte kart:

Fritidsbåtførere kjører rundt på fjorden og føler seg trygge fordi de har sjøkart om bord. Men kart er ferskvare og oppdateres ofte, og halvparten av båteiere har kart som er tre år eldre eller mer. Mange vet heller ikke hvor gammelt kartet er. Med et gammelt og utdatert kart risikerer man å kjøre på skjær som er avmerket i nyere kart, sier Thomas Huke i Nordeca, som er den største leverandøren av papirkart i Norge.

Vi oppdaterer kartene våre annet hvert år og da med svært mange endringer fra forrige versjon. Nye grunner står for over halvparten av endringene. Nye kabler og vannledninger utgjør også en del, samt endring av sektormerking av fyrlykter, sier Huke. Kartverket oppdaterer grunndataene, og hvert år registreres langt over tusen endringer til sammen, i fjor 2129.

Vi får en del henvendelser fra folk som vil melde fra om en farlig grunne som ikke er merket av på kartet. Men så viser det seg at vi allerede har registrert den og at det er båteieren som har et altfor gammelt kart, sier Omar Olsen i sjødivisjonen til Kartverket. Det er paradoksalt at mange har råd til båt til en halv million, men ikke et kart til 250 kroner, sier Olsen. Bare i fjor ble det registrert 1450 nye grunner i databasen til Kartverket.

Papirkart er det som anbefales av både Redningsselskapet, Kartverket og forsikringsselskapene. Mange båtførere stoler utelukkende på kartplotteren og har ikke papirkart i det hele tatt. Et papirkart gir en helt annen oversikt enn små kartplottere og dataskjermer. Og teknologi kan svikte, mens et papirkart virker hele tiden, gitt at det ikke er for gammelt, sier Thomas Huke i Nordeca.