Ved Markoy
Styremedlemmene har klatret til topps på Markøy for å se stedet der det har vært fyr i snart 300 år. Fra venstre: Tormod Steen (leder), Jostein Korsnes, Heidi Eikremsvik, Henriette Skjæveland og Andrè Schau. (Foto: Ola Sendstad)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Velkommen om bord

Leder for vennelaget, Bernt Erik Spinnangr, ønsker velkommen om bord i S/S «Adella». Bak fra v. Erik Danielsen, Henriette Skjæveland og Thomas Danielsen. (Foto: Heidi Eikremsvik)

DSC 2351

Søndre Katland fyr ved Farsund har fått venner, bok, fyller 140 og kan se lysere dager imøte . (Foto: Heidi Eikremsvik)

Både Markøy, Søndre Katland og Lista fyr stod på programmet da styret i NFHF avholdt årets styreseminar. Den største begivenheten var feiring av Søndre Katlands 140-årsjubileum.

Tekst: Ola Sendstad

Styreseminaret ble avholdt 30.8 til 2.9 og inneholdt et tett program med fyrbefaringer, jubileumsfeiring og møter.

Styret ankom Farsund på torsdagen. Fredagen startet tidlig med å bli hentet av Skjærgårdstjenesten i Farsund for befaring på Markøy fyr. Fyrstasjonen ble opprettet allerede i 1725, men det er ruinen av kullblussfyret fra 1822 som står i dag. Av andre tidligere bygninger finnes bare tufter. Restene av fyrstasjonen er fredet. Bare en av styrets medlemmer hadde vært på Markøy tidligere, så det vakte stor begeistring. Med besøket på Markøy har styremedlem André Schau besøkt alle nåværende og tidligere fyrstasjoner i region sør-øst.

Fra Markøy fortsatte turen til Søndre Katland fyr, der styremedlem Henriette Skjæveland er aktiv i det frivillige bevaringsarbeidet. Søndre Katland fyller 140 år – 70 år som bemannet fyrstasjon og 70 år som ubemannet. Det er gjennomført mye og viktig arbeid på fyrstasjonen i regi av venneforeningen, men det gjenstår også mye restaurering før stasjonen er trygt bevart for framtida eller klar for noen fast ny bruk.

Styreseminar

Styreseminaret ble gjennomført inne på Søndre Katland fyr på fredag og på Rådhuset i Farsund på lørdag. På det årlige seminaret går styret og daglig leder gjennom årsplan og budsjett, og diskuterer utfordringer og muligheter framover. Dette danner grunnlag for videre arbeid og avklaring av hvilke saker som trenger behandling i kommende styremøter. Grunnet lange avstander avholdes de fleste styremøter deretter per telefon.

En viktig sak for Norsk Fyrhistorisk Forenings er samarbeid med Kystverket og Kystverkmusea, og hvordan vi gjennom dette kan få til enda bedre bevaringsarbeid og gjøre flere fyr tilgjengelig for allmenheten. Vedlikeholdsetterslepet på fyrene er en kontinuerlig utfordring og det er også mangel på finansiering av frivillige prosjekter og økende avkorting av MVA-kompensasjon. Men styret gleder seg også over å kunne rapportere om mye pågående dugnadsarbeid rundt om på fyrene, og at prosjektene vi har støttet i år skrider fram.

På de siste av Kystverkets leietakersamlinger har vi gjennomført en runde med innspill til ønsker for Fyrhistorisk forening. Dette viser mange ulike ønsker, men noen ting peker seg ut. Folk er fornøyde med fyr.no, men ønsker enda mer informasjon knyttet til både fyrhistorie og erfaringer med restaureringsarbeid og ny bruk. Det ønskes mer kurs, mer samarbeid mellom ulike fyr og hjelp til søknadsarbeid og formidling. Det kommer også flere innspill om økt markedsføring av fyrene og det frivillige arbeidet ut til allmenheten, til myndigheter og til politikere. Videre ønsker også flere at styremedlemmer eller daglig leder deltar på befaringer med Kystverket og Kystverkmusea og representerer frivilligheten. Styret setter pris på slike innspill og vil forsøke å formulere prosjekter som kan få ekstern finansiering.

Ellers arbeides det konkret med oppdatering av fyr.no og finansiering av dette, samt planlegging av fyrhistorisk seminar og utdeling av nye prosjektmidler.

Jubileum

Årets seminar var lagt til Farsund for å delta på jubileet til Søndre Katland i regi av venneforeningen. Jubileet ble markert med skutetur, kunstauksjon, boklansering og festmiddag. Dette gikk neppe noen forbi i den vakre byen. Å oppleve den frivillige aktiviteten både på fyret og med dokumentasjon av fyrhistorien fra Søndre Katland motiverer til videre arbeid.

Lista

Seminaret ble avsluttet på søndagen med befaring av restaureringsarbeidet som er utført på Lista fyr. Samtidig fikk styret oppleve noe av det mangfoldige formidlingsarbeidet som gjøres der av Lista våtmarksenter.

Markøy, Søndre Katland og Lista viser kanskje en representativ bredde over de ulike fyrene vi har i Norge med sine ulike behov for bevaring, formidling og tilgjengeliggjøring.

HER kan du lese mer om Markøy fyr

HER kan du lese mer om Søndre Katland fyr

HER kan du lese mer om Lista fyr