Svein Ording og Sven Poulssen er legendariske innen fyr- og merkevesenet i moderne historie. Begge har satt dype spor etter seg i sine lange tjeneste for å bidra til sikker sjøtjeneste langs norske kysten.

Nylig møtte Norsk Fyrforenings styreleder Sven Gjeruldsen, daglig leder Henriette Marie Skjæveland og faglig rådgiver André Schau de to nestorene innen arbeidet med fyr og fyrbevaring.

– Det er utrolig hvor mye kunnskap de to har om norske fyr og maritim kystkultur, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Nautisk direktør

Sven Ording var i nautisk direktør i Kystverket og han var helt sentral i utarbeidingen av den nasjonale verneplanen for norske fyr. Han ledet også arbeidsgruppen som utredet muligheten for et eget etatsmuseum for Kystverket, og Ording deltok i forarbeidet til opprettelsen av Norsk Fyrhistorisk Forening – nå Norsk Fyrforening.

Svein Ording representerte i flere år Norge i IALA  og ledet en internasjonal arbeidsgruppe med fyrbevaring som arbeidsfelt.

Alle som har håndtert et sjøkart har sett Sven Poulssons kunstverk. Med sin stilsikre strek har Poulsson tegnet alle fyrene som er avmerket på sjøkartene. – Alle lekre små unike kunstverk, forteller Skjæveland.

Kunstner Sven Poulsson viser et av sine nye kunstverk til Norsk Fyrforenings Henriette Marie Skjæveland. Foto: Norsk Fyrforening

På 1980-tallet ga Sven Poulsson sammen med avdøde fyrdirektør Birger Bjørkhaug ut to-binds verket «Norges Fyr». Et bokverk som omtalte 202 fyrstasjoner fra nord til sør. Poulsson har tegnet samtlige av norske fyr med tårn, naust og sjøbuer, men han har også laget en rekke kunstverk med maritime motiver. – Sven Poulsson er en stor kunstner som burde ha vært løftet mer frem. Hans kunstverk er helt unike der han makter å få frem naturens samspill med det maritime. Det er noe sakralt over hans bilder, sier Sven Gjeruldsen.