Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Hammerfest kommune, i samarbeid med blant annet Kystverket Troms og Finnmark, har fullført arbeidet med restaurering av ”Fyrvoktervegen” til Tarhalsen lykt på Sørøya i Vest-Finnmark. Resultatet er blitt en spektakulær vandreveg langs kanten av Nordishavet, med rekkverk, 5 trappestiger og turhytte (med overnattingsmulighet) midtvegs på Tarhalseidet.

 
”Fyrvoktervegen” ble bygget av Tarhalsen Fiskarlag i årene 1931–32, på oppdrag fra Fyrdirektøren. Stien var eneste adkomstveg for mannen som skulle passe lykta på Tarhalsen på nordspissen av Sørøya. Turen ut til lykta tar om lag 1,5 – 2 timer.

 

Vandrevegen fører også forbi Kjøttvikvarden (bilde: Hammerfest kommune). Varden ble oppført omkring 1853 av et arbeidslag fra Sunnmøre, under ledelse av Ole Gammelsen Mork. I et brev til en venn i Volda skrev Mork at han var i ferd med å mure opp et sjømerke på Kjøttvikfjellet. Merket skulle være 16 alen høyt, 12 alen bredt, og 8 alen tjukt. Dette kunstverket av en steinkonstruksjon er, med sine 12,5 meter, landets høyeste varde. Størrelsen, formen og beliggen­heten er enestående her til lands, og kanskje også i verden for øvrig. Den sjeldne plasseringen 320 meter over havet gjør den til et godt synlig dag­merke, på lang avstand. Varden er foreslått vernet, i Kystverkets Lands­verneplan for Maritim Infrastruktur.