Nærøysund fyrstasjon. Foto: Eli Johanne Ellingsve

For tre år siden kjøpte daværende Vikna kommune på Trøndelagskysten Nærøysund fyrstasjon fra Forsvarsbygg. I midten av januar neste år inviterer kommunen til idédugnad om hva fyret skal brukes til.

Det er positivt at kommunen tar initiativ til et folkemøte om hvordan fyrstasjonen skal brukes i fremtiden. Norsk Fyrforening er opptatt av at fyret blir bevart og gjort tilgjengelig for folk flest. Dette er forhold som vi håper kommunen som eier vil legge stor vekt på, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Hun sier Norsk Fyrforening gjerne bistår kommunen i arbeidet med å legge en strategi for fremtidig bruk av fyret som ble reist i 1904. Ut fra min kjennskap til Nærøysund fyr så vil fyret egne seg godt for å bli et besøksfyr med muligheter for familier å tilbringe feriedager der. Fyret ligger idyllisk til ved innseilingen til Rørvik og det er enkelt å komme seg dit enten til fots, med sykkel eller bil, sier Skjæveland.

Ifølge lokalavisen «Ytringen» så er pandemien årsak til at man ikke er kommet i gang med planleggingen av hva fyrstasjon og den 14,5 mål store tomten skal brukes til. Kommunen betalte fire millioner kroner for stedet. Når fyret først skulle selges, så er Norsk Fyrforening tilfreds med at det ble kommunen som kjøpte Nærøysund fyr.

 Det ble satt i gang en prosess da vi kjøpte bygget, men så kom pandemien og alt stoppet opp. Nå må vi få startet opp arbeidet igjen slik at vi får en plan for hvordan vi skal bruke bygget fremover, uttaler ordfører Amund Hellesø i Nærøysund kommune til Ytringen.

Nærøysund fyrstasjon ble bygget i 1904. Det ene bolighuset kom fra Prestøy fyr og ble reist for familiene til de to som tjenestegjorde på Grinna fyr. I tillegg ble det bygget uthus, naust og et nytt kombinert bolighus og fyr helt ute ved sundet. Nærøysund fyr ble nedlagt og avbemannet i 1984 og erstattet av en fyrlykt på søyle.

Det er et symbolsk bygg for oss i Nærøysund. Både med tanke på navnet og beliggenheten, og det har hele tiden vært snakk om at bygget skulle var tilgjengelig og åpent for folket på en eller annen måte. Nå starter vi en idédugnad hvor alle kan være med, sier Hellesø som er opptatt av at det ikke er kommunen som skal utvikle fyret. Det må vi gjøre i fellesskap med eventuelle aktører, investorer, næringsliv og frivilligheten som vil drive på stedet, sier ordføreren til Ytringen.

Jeg er overbevist om at det er mange som har gode ideer til hvordan fyrstasjonen kan bli en attraksjon for både fastboende og gjester i kommunen, og jeg ser frem til at vi kan få liv i det unike bygget langs sundet. Fyret er fantastisk i all slags vær og kanskje på sitt beste når det stormer som verst, sier kommunen i en rapport som har sett på mulighetene i og rundt fyrstasjonen. En ting er sikkert. Nærøysundet fyrstasjon har alle forutsetninger til å bli et signalbygg, et museum, et turistmål, en attraksjon og en opplevelse i ulikt vær og vind.