Sjomerke Strusshamn 2 m
Askøy Kystlag vil kartlegge og restaurere disse unike sjømerkene, som lenge har vært Strusshamns kjennemerke.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Det er ikke for sent å adoptere et kystkulturminne, melder Forbundet Kysten på sine sider. Askøy Kystlag har valgt å adoptert fortøyningspåler og merker i Strusshamn.

– Vi valgte merkene fordi de er viktige symboler og identitetskapende for Strusshamn, forteller Olav Bringedal, leder i kystlaget.

– Strusshamn har siden senmiddelalderen vært karantenehavn for Bergen, og det finnes mange spor fra denne tiden. Vi mener det er viktig både å øke bevisstheten for historien rundt dette og sørge for at de blir bevart for ettertiden.

Kystlaget vil kartlegge og restaurere de unike sjømerkene og etter hvert publisere et kart med de ulike merkene. Planen er også å lage en tursti hvor man får vite mer om historien rundt disse.

Siden våren 2012

«Adopter et kystkulturminne» ble lansert av Forbundet Kysten våren 2012, og har som formål å få flest mulig kystlag til å velge seg ut et lokalt kulturminne de vil ta et spesielt ansvar for.

Så langt deltar 17 kystlag i kampanjen, og Forbundet Kysten håper på mange flere innen året er omme. Signaler fra kystlagene tyder på at det er mange gode prosjekter i støpeskjeen, som kun mangler å formuleres og meldes inn til forbundssekretariatet. Frist for innmelding av prosjekterer er satt til 31. desember 2013.

Her kan du se hvilke prosjekter som er adoptert så langt.

Askoy kystlag

Askøy Kystlags lokaler i Strusshamn.

 

 

 

 

 

 

Adopter et kystkulturminne» ble lansert våren 2012, og har som formål å få flest mulig kystlag til å velge seg ut et lokalt kulturminne de vil ta et spesielt ansvar for. Kystlagene står fritt til å velge et materielt eller immaterielt kulturminne; noe de allerede jobber med, eller noe helt nytt. Noen kystlag velger å adoptere et kulturminne de ikke selv disponerer, med den hensikt å være pådrivere for at kommunen, fylket eller andre ansvarlige skal lage en bevaringsplan for dette i samarbeid med kystlaget. Kampanjen gir stort spillerom, og variasjonen i adopsjonene anser vi å være en verdi i seg selv. Så langt har atten kystlag meldt inn sine adopsjoner. Fullstendig oversikt over prosjektene oppdateres fortløpende her.
Så langt deltar 17 kystlag i kampanjen, og vi håper på mange fler innen året er omme. Signaler fra kystlagene tyder på at det er mange gode prosjekter i støpeskjeen, som kun mangler å formuleres og meldes inn til forbundssekretariatet. Frist for innmelding av prosjekter er satt til 31. desember. – See more at: http://www.kysten.no/sluttspurt-for-adopter-et-kystkulturminne#sthash.I4nixPyY.dpuf