Stormer og orkaner har ført til skader på fyr og kystkulturminner som her på Halten Fyr. Foto: Bente Dragsnes

Stormer og orkaner har de siste månedene herjet langs norskekysten fra nord til sør. Orkanen «Ingunn» har påført fyr og kystkulturminner store skader.

– Fyrfolket er vant til naturkreftenes herjinger – men det er likevel trist å se hvor store skader høsten og vinterens uvær har etterlatt seg langs hele kysten. Foreløpig vet vi ikke hvor store skader det er, men vi har fått meldinger om at tak og bygningsfasader er ødelagt. Mange steder er været fortsatt for dårlig til at våre frivillige har fått sett til sine fyr, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Uvær i kø

På Halten fyr i Trøndelag har «Ingunn» ført til skader som må repareres. Før jul var det kraftig uvær på Sørlandet – noe som etterlot seg store skader på blant annet Ryvingen fyr utenfor Mandal.

Hestskjær fyr under orkanen «Ingunn». Foto: Marianne Johnsen

Norsk Fyrforenings nestleder, Kjell Ove Hveding, kunne fortelle om vindkast på mer enn 50 m/s på Hekkingen fyr, mens det på verdens nordligste fastlandsfyr, Sletnes, var så kraftig vind at man ikke kunne gå utendørs.

Den kraftige vinden tok med seg store deler av takplatene på Halten. Foto: Bente Dragsnes

– Jeg håper ikke det er for mange skader – som på Ryvingen eller Halten – men vi vet at alle våre frivillige er klare til å gjøre en innsats for å sette fyrene i stand igjen etter naturkreftenes herjinger, sier Henriette Marie Skjæveland.

Storm og uvær har påført store skader på kystkulturminner langs hele kysten. Foto: Bente Dragsnes