konferansebilde 14
Mange tok ordet og uttrykte stort engasjement under de to paneldebattene på Kulturvernkonferansen. (Foto: Kulturvernforbundet)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lørdag 15. mars fylte 160 kulturvernere med ulik bakgrunn Oslo Militære Samfunn til randen. Temaet for Kulturvernkonferansen 2014 var «Stor rikdom, tung bør: hva gjør vi med kulturarven?»

Tekst: Monica Lindanger

Tilstede på konferansen var blant annet Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner, Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond, Norsk Kulturarv, Norges verdensarv, museer, arkiv og utdanningsinstitusjoner. Norsk Fyrhistorisk Forening var selvsagt representert, og det var også venneforeningen til Leirvik fyr.

Fortid for å skape fremtid

Statssekretær Knut Olav Åmås i Kulturdepartementet åpnet konferansen. Han sa blant annet at frivillig innsats må skje uavhenging av politisk styring og direktiver, og at regjeringen vil oppfordre private økonomiske krefter til å gå inn i kultursamarbeidet. Regjeringen har merket seg at de frivillige organisasjonene ønsker departementstilknytning, i form av grunnstøtte.

Journalist og sosiolog Andreas Hompland uttrykte i kåseriet sitt «Kva skal vi med gamle dagar» at vi trenger fortiden for å skape fremtiden. Kultuvern handler nemlig ikke om å fryse fortiden, men om å forvalte samfunnsutviklingen.
– Å ikke vite hvor man kommer fra er som å vandre i fjellet i tjukk skodde, sa han.

Kulturminnedagene

Kulturvernforbundet informerte om Kulturminnedagene 2014. Arrangementsperioden er 13. til 21. september. Årets tema er «Den store reisen – 200 år samfunnsutvikling». Kulturvernforbundet oppfordret alle medlemsorganisasjonene til å sette lys på viktige endringer i samfunnet siden 1814, gjerne knyttet sammen med arbeidet til hver organisasjon. Planlagte arrangement registreres på www.kulturminnedagene.no. Kulturvernkonferansen 2015 planlegges allerede. Hold av 14. mars! Les mer her.

 

kåre nett

For de fleste på konferansen var nok høydepunktet da Kåre Willoch leverte personlige betraktninger rundt framveksten av det moderne samfunn og begrepet kultur. (Foto: Monica Lindanger)