Varoy Heidi Ronning
Værøy fyrstasjon er nå restaurert utvendig. (Foto: Heidi Rønning)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Varoy2 Heidi Ronning

Innvendig er skader etter brannen fremdeles tydelig. (Foto: Heidi Rønning)

Værøy fyrstasjon settes nå i stand. Vi håper det snart er klart for ny bruk.

Tekst: Ola Sendstad

I slutten av 2015 fikk Anne-Lise Johnsen leiekontrakt med Kystverket om Værøy fyrstasjon. Problemet var at stasjonen da framsto som en ruin etter en brann. Nå har Kystverket restaurert alt utvendig. Det er ny taktekking, nye vinduer og stasjonen er nymalt. Dette er et enormt løft!

Nå har Johnsen også fått tilsagn på kroner 110 000,- fra Kystverket for innvendig istandsetting. Her er fyrstasjonen fremdeles sterkt preget av brannen. Tilskuddet skal gi et nytt toalett, en ny trapp og istandsetting av ett rom egnet til overnatting. Arbeidet med dette vil igangsettes til våren. Flere prosjekter vil komme etterhvert.

Målet er at fyrstasjonen skal kunne åpnes opp for allmenheten, gjennom ulike arrangement og utleie for overnatting.

Det bor 700 personer på Værøy. Johnsen er tydelig på at dette er vårt felles kulturminne og et vakkert sted. Johnsen har vokst opp på Værøy, men bor nå i Bodø.

Initiativet for å sette istand Værøy fyr har hun tatt sammen med Ståle Johansen og Heidi Rønning. Flere har forsøkt tidligere å få til en ny bruk av fyrstasjonen, men nå er altså istandsettingen godt i gang. Det blir spennende å følge prosjektet videre.

Fra Bodø er Værøy lett tilgjengelig med ferje og Norges eneste rute-helikopter.

HER kan du lese mer om Værøy fyrstasjon