alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Sjømerkene langs kysten er og har vært viktige vegvisere for fiskere og sjøfolk, i uminnelig tid. Som kjære barn med mange navn har også merkene sine lokale navn og nevninger. I Norsk Fyrhistorisk Forening vil vi ta vare på de lokale ordene, og videreføre bruken for nye generasjoner. Send gjerne inn melding til foreningen om navn og nevninger på merker i leia. Se også avisartikkel i Fiskaren med omtale av tiltaket.