Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Disse to siste augusthelgene kan Ramine Debrests kunst oppleves i Egersund. En av Frankrikes mest kjente maritime maler har festet en rekke norske fyr, fra Lindesnes til Tungenes, på lerretet i sin frodige og humoristiske stil.

Ramine Debrest besøkte landets sørligste områder tidligere i sommer. Nå skal hans malerier av norske fyr fra Lindesnes til Tungenes stilles ut to helger i Egersund, der kystforeningen har fått lånt over tredve bilder fra både Norge og Frankrike.

Dette blir et slags «stuntgalleri» midt i gågaten der kystforeningen har fått låne ledige butikklokaler i Hegdalsgården. Fra dalanekysten får vi se Lille Presteskjær fyr, Viberodden og Eigerøy.

Det var lederen for kystmuseet på Lindesnes fyr, Jo van der Eynden, som gjorde det mulig å få låne utstillingen, og kunstneren selv synes han fikk så god hjelp lokalt at han gjerne vil komme tilbake til distriktet.

Ramine er opprinnelig iransk, men har bodd og virket i Brest i Bretagne i mer enn 20 år. I tillegg til sind utdannelse som billedkunstner har han bakgrunn som antropolog og marinbiolog.

 Han lar seg fascinere av maritim kultur og mennesker som lever ved havet, deres liv i storm og stille. Han beskriver seg selv som en slags visuell forteller.
Bildene bærer preg av klare farger, yppige former, begeistring og humor – men også av grundige studier og omfattende bakgrunnskunnskap. Det meste har en mening i Ramines bilder.
– Jeg bruker teknikker som collage, maling og og kalligrafi for å skape et uttrykk midtveis mellom tegneserien og det naivistiske maleri. Jeg benytter gjerne gamle aviser, manuskripter og sjøkart som grafisk underlag, og blir ofte sett på som en ideskaper, en komponist av visuelle effekter, sier han.
Gjennom en generøs og melodisk fargepalett blir båter, fyr, fisk og folk gjenskapt som noe originalt og spennende, som en fascinasjon til å bli glad av.

Ramine er en bereist mann, og hans kunst finnes i en rekke gallerier og samlinger i mange land. I tillegg til malerier lager han også tegninger, akvareller og skulpturer. Han produserer og illustrerer bøker, og dekorerer sardinbokser og andre maritime salgsartikler. Hermetikkmuseet i Stavanger var derfor virkelig et besøk verdt, forteller han entusiastisk.

Det er Egersund kystforening som arrangerer salgsutstillingen som bare finnes denne (24-25.aug.) og neste helg 31.aug.-1.sept.).

Debrests maleri fra Lista er gjengitt med tillatelse fra Lindesnes fyr.