Beste blinkskudd i 2021? I februar var det skiføre på Svinøy fyrstasjon, som sjelden blir besøkt. Foto: Per Ivar Lied

Norsk Fyrhistorisk Forening ønsker alle en fredelig jul og et spennende nytt fyr-år! Les noen av julehilsenene fra medlemsfyr og tillitsvalgte.

Hestskjæret

Foto: Marianne Johnsen
Jorunn Henden (2 år), moren Lovise, søskenbarnet Bitta og søsteren Magnhild. Foto: Privat.

Marianne Johnsen, styreleder i Hestskjærets Venner, ønsker god jul med Jorunn Hendens barndomsminner fra fyret. Jorunn vokste opp på Hestskjæret og Halten og forteller om julen da hun fylte tre år:

På orgelet ble det spilt julesanger, og vi sang mens vi gikk rundt juletreet, selv om vi ikke nådde helt rundt, vi var 7 stk. Vi var samlet som en hel familie, vi 8 som var på fyret denne julen, minnes hun.

Julematen var lutefisk og tilbehør, som vi lutet og tilberedte selv ute på fyret. Dette spiste vi kl. 12:00, i middagstiden. Selv om det var jul måtte alle rutiner følges. Den som hadde vakt måtte være oppe i vaktrommet for å følge med klippen, det var ufravikelig! Så skulle de som hadde hatt vakt ha seg en strekk, for å holde ut på julekvelden. Da kvelden kom, spiste vi risengrynsgrøt, minnes hun.

Ski i julegave
Av onkel Edvard og tante Sigrid fikk jeg ski. De hadde onkel Edvard også laget i kjelleren her ute. Husker at de var lange og brune, en skulle ha å vokse i, det ble ikke nye ski så ofte den tiden, sier hun.

– Mange tenker nok – «hva skulle de med ski der ute?». Noen ganger var det faktisk litt snø, men for det oftest reiste den fort igjen, med første bølge. Om været var stille fikk vi ha den litt lenger. Jeg husker vi lagde skiløyper også. Men vi brydde oss ikke så mye om det var snø eller ikke. Vi rente oss på «slæpå» på «bærja» [det sleipe berget]. Så vi gikk på ski på «klåre bærje».

Utdrag fra intervju i Framsnakk Averøy – jula 2021, tekst Marit Uran Utheim.


Store Torungen

Foto: Torungens Venner.

Siste helg før jul hadde vi hyggelige gjester, sol og +10 grader! Vi er også fornøyd med besøket gjennom 2021.

God jul til styret, ledelsen på kontoret og alle fyrforvaltere i hele landet! Alltid velkommen til fyret!

Vennlig hilsen Knut Mørland
nasjonalparkfyrforvalter


Songvår

Foto: Geir Smebøle.

Vi på Songvår Fyr ønsker ansatte og styret i Norsk Fyrhistorisk Forening en Riktig God Jul. Takk for et godt samarbeide også i 2021 med gode råd og tips, og ikke minst for arbeidet med søknaden om momskompensasjon.

Hilsen Geir Smebøle
for Songvaar Fyrs Venner


God jul fra styreleder Henriette Skjæveland

I vår tid har vi blitt eksperter på å planlegge. Planlegging gjør at vi får gjennomført ting vi ønsker i livet, dette gir identitet og status. Planlegging gir trygghet. Planlegging gir håp og noe å glede seg til.

Litt sånn kan jeg kjenne det når jeg skal dra til fyret jeg jobber med lokalt. Man kan ikke planlegge når man skal dit. Dugnader og åpne dager er vanskelig å planlegge og gjennomføre! Jeg sier til alle at det er en del av fyret – en del av sjarmen. Likevel stritter jeg imot. Jeg vil bestemme selv. Vi kan ikke forme bølgene – men vi må bygge bygg som tåler sjø og uvær. Så må man innse når båten er for liten, og dristigheten blir for stor.

De siste to årene har vi ikke kunne planlegge som vi vil. Dette gjør oss frustrerte, urolige og til tider motløse! Gang på gang har vi sett en lysning i det fjerne, og hver gang er vi blitt slått tilbake av bølgen som kom imot oss. Min og de fleste andres store utfordring er å ikke bli skuffet når man må utsette ting, gjøre noe justeringer – vi må prøve å finne roen med det å ikke ha kontroll hele tiden. DET er en stor styrke å kunne…

Vi har snart lagt bak oss to år med uforutsigbarheten som pandemien skaper, og fortsatt er det spørsmål om når den vil slippe. Kanskje vi skal se på oss som heldige som har hatt fyrsaken, det lyspunktet og interessen som ikke svikter. Pandemien har satt fyrfolket – som alle andre – på store prøvelser. Det har vært usikkert om besøksfyr kan ta imot overnattende gjester, holde konserter, utstillinger osv., men heldigvis så har dette gått ganske greit når vi ser i bakspeilet på sommeren 2021. Jeg vil i dette julebrevet berømme de mange frivillige som står på for sitt lokale fyr – enten det befinner seg langt mot nord eller helt syd i landet. Jeg er stolt over å lede en forening med så mange flotte mennesker som brenner for fyrsaken.

Jeg finner det også naturlig å sende en takk til Kystverket som, tross manglende midler, har gjort nødvendig vedlikehold og reparasjoner på mange av våre fyrstasjoner. Det er fortsatt et langt etterslep, men det er likevel viktig å trekke frem at det skjer positive ting langs vår langstrakte kyst. I den sammenheng er det naturlig å trekke frem at en nedlagt fyrstasjon er blitt reaktivert i året som vi er i ferd med å lagge bak oss. Det er første gang i historien at et nedlagt fyr er blitt reaktivert i samme bygning.

Varnes fyrstasjon. Foto: Henriette M. Skjæveland.

Vi går nå inn i et nytt år som blir svært spennende for alle fyrentusiaster. 2022 er jubileumsår for foreningen, Frivillighetens år og jeg vet at det er noen fyrjubileer også!

I 2022 er det 25 år siden Norsk Fyrhistorisk Forening ble dannet. I løpet av disse årene så har vi vokst til å bli en landsomfattende organisasjon som skal ivareta interessene for våre fyr, og hvordan vi best mulig kan ta være på disse maritime kulturminnene. Mye av styrets arbeide går med til å gjøre hverdagen lettere for alle dere som brenner for deres lokale fyr. Vi har satt av 20. august for markering av jubileet vårt og håper på å få feiret sammen med flest mulig av dere.

Langs vårt langstrakte land sitter fyrenusiaster klar for å feire jul. Alle er unike og viktige med sine kompetanser og inspirasjon. Ønsker dere alle en riktig god jul og mange gode ønsker for det nye året!

Henriette M. Skjæveland
Styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening