Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Med dette vinterbildet fra Slettnes fyr utenfor Gamvik i Finnmark – verdens nordligste fastlandsfyr – vil NFHF-styret ønske alle besøkende på nettsidene fyr.no

ei fredelig jul og et godt nytt arbeidsår!