Kvitholmen. Foto Kvitholmens Venner

Kvitholmen er i ferd med «å skifte hams» og bur seg på overvintring. Husene på holmen har fått skoddene for vinduene. Brygge og landgang er fraktet inn til Grindholmen til oppankring for vinteren. Landgangen inne på havna er tatt opp på kaia. Nybåten er kjørt inn til Eide og har i år fått et «hallopphold».

Været har styrt hva som har vært mulig å få til på Kvitholmen i år. Investering i stillas og store planer om mange timer med maling lot seg ikke gjennomføre på grunn av rått og fuktig vær. Men, det har skjedd andre ting i årets løp, blant annet har Kystverket oppgradert det elektriske anlegget i begge bolighusene.  Kvitholmens venner berømmer Kystverket for at de prioriterte dette. Kystverket har også montert varmepumpe både i tjenesteboligen og fyrmesterboligen.  

Av annet arbeid som er utført i løpet av året kan nevnes at venneforeningen har oppdatert naustet med ny kjøkkenkrok, som virkelig svarte til forventningene, og kjøkkenhagen på Kvitholmen er helt unik. Arkitekten bak dette prosjektet er Astrid Vea Mork, som styrer dette med sikker hånd og gode medhjelpere når det gjelder de tyngste takene.

Aktiv dugnadsgjeng på Kvitholmen, det gir resultater på flere områder. Foto: Kvitholmens Venner

Kystens dag ble arrangert påKvitholmen 12. juni.  Hustadvika kommune hadde fått en del midler fra GassROR IKS som lag og foreninger kunne søkes på og Kvitholmens venner fikk kr. 30.000 i forbindelse med kystens dag.  De besøkende ble godt mottatt i Naustet, og både  kjøkkenkomitéen og båtførerne gjorde en kjempeinnsats.

Fra Kystens dag. Foto: Kvitholmens Venner

Været har som nevnt ikke vist seg fra den beste siden på Kvitholmen i 2022, og dermed har det vært utfordringer med utleie dette året.  Vind og nedbør gjør landingen på Kvitholmen uforutsigbar, men noen var heldige med tidspunktet for besøk også i år.  Dette gir håp for neste års sesong!

Kvitholmens venner takker sine venner og bestevenner for innsatsen og arbeidet som er lagt ned ute på holmen i år.  En takk også til alle som har bidratt økonomisk.  Stor takk også til Kystverket for utmerket samarbeid i året som har gått.